Skärpta krav inom tandvård för barn och unga

Primärvårdsnämnden har beslutat om skärpta krav inom tandvården för att motverka välfärdsbrottslighet. Den förebyggande tandvården stärks. 

Primärvårdnämnden har beslutat att införa ett antal skärpta villkor som ska vara uppfyllda för att ett företag ska godkännas för att bedriva barn- och ungdomstandvård inom Region Stockholm. Ett krav är till exempel att företag i sin ansökan ska beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att motverka välfärdsbrottslighet och att säkerställa att oseriösa aktörer inte får avtal om barn- och ungdomstandvård. Nämnden beslutade också om ett antal nya sanktionsmöjligheter, bland annat möjligheten att tillfälligt stänga av en vårdgivare och att, under avstängningen, hålla inne ersättningen.

Inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård beslutade primärvårdsnämnden att förtydliga allmäntandvårdens ansvar för den förebyggande tandvården. Samtidigt beslutade man att höja ersättningen i områden där barnen har mer karies.

 

Fler nyheter