13:30 Region Stockholm i stabsläge efter larm om utsläpp i Solna

Regional särskild sjukvårdsledning är aktiverat och är i stabsläge efter larm om gasutsläpp i anslutning till Säkerhetspolisens högkvarter i Solna. Flera sjukvårdsresurser har skickats till platsen.

Ett antal personer med symptom har tagits om hand. Orsaken till utsläppet är ännu oklar.

Region Stockholm följer läget.

Fler nyheter