Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

Region Stockholm firar Sverigefinnarnas dag genom att flagga med den sverigefinska flaggan på landstingstomten. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

Det har alltid funnits finsktalande personer inom det som utgör nuvarande Sveriges gränser, på samma sätt som det alltid har funnits svensktalande i Finland. Personer som bor i Sverige med rötter i det finska språket brukar kallas för sverigefinnar. Sverigefinnarna är den till antalet största av de nationella minoriteterna. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

Region Stockholm är förvaltningsområde för finska

Finska är erkänt som nationellt minoritetsspråk sedan år 2000 och Region Stockholm är sedan år 2010 förvaltningsområde för finska. Det innebär att Region Stockholm ska värna om rättigheter för sverigefinnar. Bland annat finns en lagstadgad rätt för sverigefinnar att kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Det är sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar och urfolket samerna. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och inflytande samt rätten att använda sitt eget språk i kontakt med offentliga verksamheter.

Tankar kring arbetet framåt

Heli Kivimäki Hedin är sverigefinne och boende i Stockholm. Hör hennes tankar om hur Region Stockholm kan bidra i arbetet framåt för att värna och främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

Olika insatser för att värna språk och kultur

Region Stockholm arbetar på olika sätt för att värna sverigefinnarnas språk och kultur. Till exempel erbjuds sverigefinska språkpaket via barnavårdscentraler i länet och finsktalande team inom barnpsykiatrin.

Kulturnämnden i Region Stockholm har under åren beviljat både verksamhetsstöd och projektstöd till olika aktörer som verkar för att synliggöra den sverigefinska kulturen i länet på olika sätt. För 2024 har stiftelsen Finlands kulturinstitut beviljats ett verksamhetsstöd för fortsatt förvaltning och utveckling av det sverigefinska biblioteket. Den ideella föreningen FINNSAM- Finnbygder i Samverkan har beviljats ett projektstöd för en kommande konferens med syfte att lyfta skogsfinska föremål, byggnader och arkiv i samverkan med Nordiska museet, Skansen och Historiska museet.

Region Stockholm presenterar ny rapport om sverigefinnars hälsa

Region Stockholm har genomfört en intervjustudie bland länets sverigefinnar för att utforska gruppens erfarenheter och behov när det gäller hälsa, ohälsa och vård. Tisdagen den 16 april 2024 presenteras intervjustudiens resultat. Mer information om hur du kan ta del av rapporten när den presenteras finns på webbplatsen för Transkulturellt Centrum – Region Stockholm.

Läs mer om rapporten på webbplatsen för Transkulturellt Centrum

Ta del av sverigefinsk historia i appen Upptäck historien

I mobilappen Upptäck historien från Stockholms läns museum finns bland annat guiden Sverigefinska berättelser. Det är en guide om platser kopplat till sverigefinsk historia i Stockholms län som utgår från personliga berättelser. Materialet har tagits fram i samarbete med kommuner i länet och sverigefinska föreningar.

Mer information om Sverigefinnarnas dag

Att synliggöra de nationella minoriteternas högtidsdagar är en viktig del av Sveriges minoritetspolitik. Genom högtidsdagarna uppmärksammas minoriteternas historia i Sverige, liksom att deras kulturer och språk är en del av vårt gemensamma kulturarv. Se mer om Sverigefinnarnas dag på webbplatsen Minoritet - Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Fler nyheter