Regionala strategier

Region Stockholms arbete för länets kultur-, föreningsliv och folkbildning vägleds av strategier. Dessa strategier kompletterar den övergripande regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. 

Innehåll