Samverkan

Kulturförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka samverkan och delaktighet i länets kultur- och föreningsliv. Samverkan utgår från de regionala strategierna, kulturnämndens prioriteringar samt från kommuners och aktörers behov. 

Innehåll

 • Kulturkartor

  Kulturkartor är ett sätt att synliggöra länets infrastruktur på kulturområdet. Nu arbetar vi med ett pilotprojekt inom området.
 • Bibliotekssamverkan

  Region Stockholm arbetar för att öka samverkan mellan länets folkbibliotek för att kunna öka servicen till länets invånare.
 • RIK - Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

  RIK-modellen ger stöd för hur kommuner kan samarbeta för att fler invånare ska få tillgång till kulturskola och idrottsanläggningar.
 • Kulturlots

  Hösten 2019 genomförde Region Stockholm en pilotsatsning med en regional kulturlots.