Musikterapi för barn och unga

Musikterapi är en kompletterande behandling som har visat sig vara värdefull under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. Genom Region Stockholms Projektstöd kultur och hälsa nås fler av musikinsatser i vården.

En av de kulturaktörer som verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter är Stiftelsen MusikBojen. 

MusikBojen arbetar med musikterapiprojekt på olika platser som barnsjukhus, habiliteringar och asylboenden runt om i Sverige. Missionen är att sprida kunskap om musikterapi och musikterapeuters roll och genom att årligen dela ut priset Årets MusikBoj till en person som bidragit till musikterapin i Sverige. 

MusikBojen grundades i november 2017 av Claire Rosvall, initiativtagare till, och grundare av, Stiftelsen Min Stora Dag. 

Länk till Claire Rosvalls presentation av MusikBojen vid webbinariet -Vad vet vi om sambanden mellan kultur och hälsa? 

  • Senast granskad: 29 februari 2024

Du kanske också är intresserad av