Musikterapi för barn på BUP Norrtälje

BUP i Norrtälje har två musikterapeuter anställda så att barn och ungdomar kan erbjudas behandling med musikterapi.

Det kompletterar vår verksamhet, säger Désirée Lundberg, enhetschef på Barn- och ungdomspsykiatri. Det är ett sätt att nå barnen som saknar språket. Vi såg ganska omgående vad musikterapi kunde bidra med till våra barn och unga och bestämde oss för att permanenta musikterapeutisk verksamhet hos oss.

Musikterapi är en kompletterande behandling med rötter i första och andra världskriget. Goda resultat som soldater med posttraumatisk stress uppvisade, utvecklades till standardiserade metoder och började etableras under 1950-talet. Metoden har visat sig vara värdefull under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under pågående neonatal intensivvårdsbehandling till sena faser när patienter behöver stöd för att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada/sjukdom.

I Region Stockholm satsar flera verksamheter på musikterapi. På Södersjukhuset och på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får för tidigt födda barn och deras familjer ta del av musikterapi. Likaså ges musikterapi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och på CAST på Karolinska i  Huddinge där barn under långa tider av isolering genomgår stamcellstransplantation.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer lyfter fram musikterapi bland annat vad gäller psykosvård och palliativ vård och för närvarande går det att tillägna sig musikterapi på Capio palliativ slutenvård i Sollentuna.

I filmen möter vi Ville 11 år och hans mamma Weroniqa Sandström, musikterapeut Jospehine Hansell och verksamhetschef Désirée Lundberg på BUP Norrtälje. Filmen är framtagen av kulturförvaltningen och Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm.

Bakgrund

Under 2018 inledde BUP Norrtälje Tiohundra ett samarbete med Musikbojen. Det är en stiftelse som arbetar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga. Satsningen inleddes som ett projekt men ingår idag som en permanent del av BUP Norrtäljes verksamhet.

Stiftelsen Musikbojen verkar över hela landet och får bland annat stöd av kulturnämndens ”Projektstöd kultur och hälsa” för insatser som görs inom Region Stockholm. 

Om Projektstöd kultur och hälsa

Fler filmer om musikterapi

Fler nyheter