Här är musikterapi del av den fasta verksamheten

Korallen är en behandlande verksamhet för barn 0–12 år inom Habilitering & Hälsa på Sabbatsbergs sjukhus. Här erbjuds bland annat sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. Det finns vetenskapligt stöd för att rummens utformning tillgodoser hjärnans behov av sensorisk stimulans samtidigt som de ger möjligheter till ökad delaktighet och välbefinnande.

Sedan 2021 har Korallen erbjudit behandling med musikterapi i samverkan med stiftelsen MusikBojen, en verksamhet som under många år mottagit Region Stockholms Projektstöd kultur och hälsa. Från 2023 har Habilitering & Hälsa tagit över finansieringen av musikterapi som nu är en fast del av verksamheten.

Om musikterapi som behandling

När musikterapi ska påbörjas, görs först en bedömning av personens styrkor och behov. Därefter gör man en kartläggning inom olika områden som grov- och finmotorik, sensorik, expressiv och receptiv kommunikation, kognitiva och sociala förmågor. Sessionerna planeras därefter utifrån personens individuella mål.

Målet kan till exempel vara att utveckla verbal eller ickeverbal kommunikation, kroppsuppfattning, självkänsla, initiativförmåga, social interaktion, motorik, koncentration eller turtagning.

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand och MusikBojen

27 mars 2024 besökte kulturminister Parisa Liljestrand och Kristina Axén Olin, riksdagsledamot i kulturutskottet, Korallen för att träffa MusikBojen och få mer kunskap om musikterapi.

Annelie Ekegren, arbetsterapeut och Kristina Söderquist, specialpedagog på Korallen, visade olika typer av behandlingsrum och berättade om stimulans och stöd som barn och vuxna som kommer till mottagningen kan få.

Musikterapeut Rut Wallius berättade om hur sessioner kan gå till. MusikBojens styrelseordförande Gunnar Åkerblom avslutande mötet med att räcka över stiftelsens manifest för musikterapi i Sverige.

Länkar för vidare läsning

Fler nyheter