Musikterapin når direkt till känslorna

Genom musikterapi kan familjer på Södersjukhusets neonatalvårdsavdelning få stöd i att knyta an till varandra. Musikterapin ger föräldrarna en möjlighet att för en stund släppa oron och bara vara här och nu med barnen.

När en graviditet avbryts och ett barn föds för tidigt innebär det ofta mycket stress för både barn och föräldrar. De hamnar i en ovan miljö, omgivna av maskiner, läkare och annan sjukvårdspersonal samtidigt som oron för den nyfödda babyn är stor. Musikterapi är ett sätt att stötta föräldrarna och att underlätta bonding och anknytning mellan barn och föräldrar. Pernilla Hugosson är utbildad musikterapeut sedan tio år.

Redan under sin studietid påbörjade hon ett forskningsprojekt kring musikterapi och neonatalvård som så småningom ledde henne till Södersjukhuset. I sin forskning har Pernilla Hugosson varit med och utformat en musikterapeutisk intervention som kallas ”Singing kangaroo”. Tack vare finansieringsstöd från stiftelsen Musikbojen har hon kunnat fortsätta ha en tjänst på Södersjukhusets neonatalavdelning också efter avslutade studier.

Ett rum där familjen kan få vara ifred

– I musikterapin skapar vi tillsammans ett rum där familjen kan få vara i fred. En av föräldrarna sitter hud mot hud med barnet, det som kallas kängurumetoden. Den fysiska närheten till barnet är viktig för att barn och föräldrar ska kunna knyta an till varandra känslomässigt. Här handlar det bara om att andas, blunda och känna barnets kropp, hur det rör sig och andas, säger Pernilla Hugosson. Barnet både känner och hör sin förälders hjärtslag, andning och röst och det är lugnande. Den hudnära kontakten med föräldern sker via flera sinnen, hörsel, känsel och lukt, vilket är viktigt för hjärnans utveckling.

I mötet med familjen har Pernilla Hugosson med sig ett stränginstrument i trä som heter monochord. Hon spelar inga melodier utan instrumentet skapar en mjuk och avslappnade klang att vila i för familjen. Hon sjunger eller nynnar och använder sin röst i melodiskt småprat i samspel med barnet. Om föräldrarna vill och orkar så är de också med och sjunger eller nynnar för sina barn, men det finns aldrig några krav på att föräldrarna ska sjunga. I den stunden skapas ofta ett lugn kring familjen där de kan vara i sin egen bubbla, borta från oro och allt medicinsk kring barnet. – Jag brukar säga att jag lånar barnet min röst för att hjälpa föräldrarna att se sitt barn. Jag kan uppmärksamma dem på barnets uttryck som att barnet ler, blir lugn av musiken, öppnar sina ögon och följer förälderns röst med blicken, förklarar Pernilla Hugosson.

Musikterapi till familjer i behov av extra stöd

Musikterapin erbjuds främst till familjer som av olika skäl behöver ett extra stöd i föräldrablivandet under barnets vårdtid. Det kan handla om att få stöd att knyta an till sitt barn, att se barnets signaler eller få hjälp att hitta stunder av lugn och ro med sitt barn när oron för barnet är stor. Ibland är Pernilla Hugosson också med under till exempel ögonundersökningar eller blodprov som är jobbiga för barnen. Musikterapin gör barnet lugnare och då blir även föräldrarna lugnare. – Det kan också vara barn som fötts med svårigheter och behöver utvecklingsstöd. Där är musikterapin fantastiskt att stötta barnets utveckling både kognitivt, motoriskt, socialt och emotionellt. I musikterapin når man direkt till känslorna. Du är i ditt varande i musiken oavsett om du lyssnar eller själv musicerar, säger Pernilla.

Kort fakta om musikterapi

Musikterapi är en evidensbaserad metod där musiken är det terapeutiska verktyget. Musikterapi används bland annat i demensvård, för personer med autism, inom psykiatrin och även för stöd till barn och unga. Inom neonatalvården har musikterapi vuxit fram som en del i den barn- och familjecentrerade vård som numera bedrivs i allt fler länder i världen. Både nationellt och internationellt har forskning på hur olika interventioner med musik och/eller musikterapi påverkar för tidigt födda barn och deras föräldrar visats ha positiva effekter på både barnens och föräldrarnas fysiska och psykiska välmående.

Projektstöd kultur och hälsa

Musikbojen är en stiftelse som verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. Musikbojen har Projektstöd kultur och hälsa från kulturnämnden i Region Stockholm för musikterapi på SÖS Sachsska, Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge, BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering och Sabbatsbergs sjukhus.

Se alla mottagare av Projektstöd kultur och hälsa 2019-2024 på kulturförvaltningens webbplats.

Fler nyheter