Med Projektstöd kultur och hälsa

Genom Projektstöd kultur och hälsa finansieras ett antal projekt och kulturaktörer på regionfinansierade sjukhus och vårdverksamheter i länet.

Kulturprojekten som beviljats stöd omfattar konstområdena musik, clown, VR (Virtual Reality), teater, berättande, dans, bild och form, samt film/animation.

Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare, anhöriga och personal inom regionfinansierad vård ska erbjudas en återkommande kulturverksamhet. Projekten ska ge ett varierat utbud och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Prioriterad målgrupp är barn och unga, men Projektstöd kultur och hälsa kan även beviljas till verksamheter som har målgrupperna äldre eller personer med psykisk sjukdom som vistas på Region Stockholms olika vårdenheter.

Kulturaktörer som är intresserade av att söka Projektstöd kultur och hälsa är välkomna att kontaktat kulturförvaltningens enhet för stödgivning.

 • Senast granskad: 20 februari 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Projektstöd kultur och hälsa

  Stödet kan sökas för kulturprojekt i vården. Det ska bidra till att patienter, personal och anhöriga ska få tillgång till återkommande kulturverksamhet.
 • Närbild av två händer som skriver på laptop.

  Beviljade Projektstöd kultur och hälsa

  Här kan du se samtliga mottagare av Projektstöd kultur och hälsa från 2019 och framåt.
 • Foto på en vuxen kvinna som håller i en gitarr medan ett barn håller fram sina händer på gitarrens strängar och spelar.

  Musikterapi för barn och unga

  Genom Projektstöd kultur och hälsa kan fler nås av musikterapi. Ett exempel är Stiftelsen MusikBojen som verkar för att göra musikterapi tillgänglig.