Kontakta Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.

Huvudkontor, regionledningskontoret

Regionledningskontorets främsta uppdrag är att stödja regionsstyrelsen i deras uppgift att leda, styra och samordna Region Stockholms verksamheter. För frågor som rör till exempel budget, ekonomi, forskning, hållbarhet, internationella frågor, juridik, personal, pension och upphandling.

Växel: 08-123 100 00
E-post: kontakt@regionstockholm.se
Registrator: registrator.rlk@regionstockholm.se

Regionledningskontoret

Hälsa och vård

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling, eller ta hjälp av patientnämnden.

Mer information och kontaktuppgifter till patientnämnden i Region Stockholm

Kollektivtrafik

SL:s kundtjänst online
För frågor och synpunkter på kollektivtrafiken.
Öppet dygnet runt alla dagar. 
Tfn: 08-600 10 00

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstens kundservice
Tfn: 08 - 720 80 80

Färdtjänst: Resor för dig som har en funktionsnedsättning. 
 
Sjukresor: Resor till eller från vård och behandling.

Trafikförvaltningen

Trafiknämnden

Organisation

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller skriva till Region Stockholm. Tänk på att post som skickas in till myndigheter automatiskt blir en allmän handling och kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

E-postadresser till nämnder, styrelser och bolag:

AB Storstockholms Lokaltrafik
registrator.tf@regionstockholm.se

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
info.aisab@regionstockholm.se

Danderyds Sjukhus AB
registrator.ds@regionstockholm.se

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen                                registrator.sf@regionstockholm.se

Folktandvården Stockholms län AB
registrator.ftv@regionstockholm.se

Färdtjänstnämnden
registrator.tf@regionstockholm.se

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
registrator.fut@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
registrator.hsf@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
registrator.karolinska@regionstockholm.se

Klimat- och regionutvecklingsnämnden
Registrator.rlk@regionstockholm.se

Kulturnämnden
registrator.kultur@regionstockholm.se

Locum AB
registrator.locum@regionstockholm.se

MediCarrier AB
info.medicarrier@regionstockholm.se

Patientnämnden
registrator.pan@regionstockholm.se

Regionrevisorerna
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Regionstyrelsen/Regionledningskontoret
registrator.rlk@regionstockholm.se

Södersjukhuset AB
registrator.sodersjukhuset@regionstockholm.se

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
registrator.sankterik@regionstockholm.se

Stockholm Care AB
info@stockholmcare.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
registrator.slso@regionstockholm.se

Södertälje Sjukhus AB
registrator.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Tiohundra AB
registrator@tiohundra.se

Trafiknämnden
registrator.tf@regionstockholm.se

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
registrator.hsf@regionstockholm.se

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
waxholmsbolaget@regionstockholm.se

Politiska organ: fullmäktige, nämnder, utskott och beredningar

Alla politiker

Regionråd

Frågor kring sammanträden och handlingar:

Registrator för Regionledningskontorets kansli
Postadress: Box 30215, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se 

Öppettider registraturen:
Måndag-fredag klockan 9.00-11.30 och 12.30-16.00
Dag före röd dag klockan 9.00-12.00

Medarbetarinformation

Letar du efter information som rör dig som anställd i någon av Region Stockholms verksamheter? Här har vi samlat en del information som efterfrågas på sll.se.

Läs mer på sidan För dig som medarbetare i Region Stockholm

Mer information

Här hittar du svar på vanliga frågor som ofta kommer in till Region Stockholm. Det kan gälla allt i från sjukvård till kollektivtrafik och upphandling.

Till frågor och svar om Region Stockholms verksamheter

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?