Dataskyddsombud inom Region Stockholm

På den här sidan har vi samlat kontaktuppgifter till dataskyddsombuden inom våra bolag, förvaltningar och nämnder. 

Varje formell myndighet (såsom nämnder och styrelser) inom Region Stockholm har ansvaret för de personuppgifter de hanterar. De kallas för personuppgiftsansvariga. De utser även en person som kallas dataskyddsombud.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta den avdelning som hanterar dessa uppgifter. Har du synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras, eller om du behöver råd om dina rättigheter kring dina personuppgifter, ska du ta kontakt med dataskyddsombudet för just den myndigheten/förvaltningen. Kontaktuppgifterna till dataskyddsombuden inom våra förvaltningar och bolag hittar du nedan. 

Du kan även läsa här hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud inom våra nämnder

Fastighets- och servicenämnden
dataskyddsombud.sf@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
gdprfragor.hsf@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden (smittskydd)
gdprfragor.hsf@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
dataskyddsombud.karolinska@regionstockholm.se

Kulturnämnden
dso.kultur@regionstockholm.se

Kulturnämnden Regionarkivet
dso.kultur@regionstockholm.se

Klimat- och regionutvecklingsnämnden
integritetsskydd@regionstockholm.se

Patientnämnden
registrator.pan@regionstockholm.se

Primärvårdsnämnden
gdprfragor.hsf@regionstockholm.se

Regionstyrelsen
integritetsskydd@regionstockholm.se

Revisionskontoret
anna.peterson@regionstockholm.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
gdpr.slso@regionstockholm.se 

Trafiknämnden
dataskyddsombudet@sl.se

Trafiknämnden - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
sofia.klegard-bergstad@regionstockholm.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud inom våra bolag

  • Senast granskad: 23 september 2023