Region Stockholm i sociala medier

Sociala medier ger oss förutsättningar att vara än mer tillgängliga för invånarna i Stockholms län. Här hittar du information om hur vi jobbar med sociala medier i regionen samt våra kommentarsregler.

Vi finns i sociala medier för att berätta vad vi gör och vad som händer, men också för att ge service. Vi svarar på frågor och får in många bra förslag i sociala medier.

På denna sida har vi samlat våra kommentarsregler samt information om våra officiella konton. 

Kommentarsregler för våra sociala kanaler

Region Stockholm vill ha högt i tak och en välkomnande stämning i våra sociala medier. Tänk på hur du uttrycker dig. Det är många som kommer att läsa din kommentar. För ett givande diskussionsklimat finns regler som du måste följa. Vi tar bort kommentarer av följande art:

 • förtal
 • kränkningar och förolämpningar
 • inlägg med känslig information (till exempel personuppgifter)
 • rasistiska, sexistiska eller homofoba uttalanden
 • olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • uppmaningar till brott
 • svordomar eller obsceniteter
 • reklam eller andra kommersiella budskap
 • upprepade inlägg i syfte att störa övrigas kommentarer eller diskussioner
 • inlägg som sprider desinformation och faktafel

Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Facebook och polisen. 

Tänk på att Region Stockholm är en myndighet och att det du skriver till oss på våra sociala kanaler blir allmän handling. Samma regler gäller här som om du hade skickat ett fysiskt brev till vårt kontor.

Vi är angelägna om att den information som visas i våra sociala kanaler är korrekt och granskad. Vi har tyvärr inte möjlighet att granska länkar till andra webbplatser och deras saklighet, som utomstående publicerar, och förbehåller oss därför rätten att ta bort dessa kommentarer. Detsamma kan ske med bilder eller annat innehåll, där vi inte heller kan granska upphovsrätten.

Har vi personer som bryter mot våra regler kommer vi att ta bort aktuell kommentar. Vid allvarligare fall eller upprepade brott mot ovan nämnda villkor, blockeras användaren från vår sida.

Vi försöker svara på så många frågor som möjligt, men ibland är inflödet väldigt stort. Vissa frågor hänvisar vi vidare till rätt instans – medicinska frågor till 1177 exempelvis och frågor om kollektivtrafik till SL:s kundtjänst.

Ta del av kontaktuppgifter inom Region Stockholm.

Källkritik i sociala medier

Det är viktigt att vara källkritisk i sociala medier. Här har vi samlat information från olika myndighet om källkritik på internet. 

Myndigheten för psykologiskt försvar

Krisinformation

 • Senast granskad: 20 februari 2024