Logotyper och uppdragsmärke

Här hittar du information om logotyper och uppdragsmärke för dig som är kulturövare med stöd av Region Stockholm eller som är vårdgivare och arbetar på uppdrag av oss.

Kulturaktörer

Alla aktörer, projekt och verksamheter som har stöd från Region Stockholm ska kommunicera det i text eller genom användning av en logotyp för stödmottagare.

Så används Region Stockholms logotyp av stödmottagare

Privata vårdgivare

Alla verksamheter som har avtal med Region Stockholm arbetar på uppdrag av oss. Relationen mellan Region Stockholm och uppdragstagaren ska därför tydligt framgå i alla kommunikativa sammanhang. Privata vårdgivare gör det genom att använda uppdragsmärket.

Information om uppdragsmärket för vårdgivare på Vårdgivarguidens webbplats

Samarbeten eller övriga frågor

Om du har frågor om samarbeten eller övriga frågor om Region Stockholms grafiska profil kan du mejla oss: kommunikation.rlk@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 8 januari 2024