Myndighetsbrevlådor

Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Nästan all post och e-post till Region Stockholm blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Det är därför viktigt att du som privatperson inte delar med dig av känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter utan endast uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet.

 

Nämnder och förvaltningar

Fastighets- och servicenämnden och serviceförvaltningen                     
registrator.sf@regionstockholm.se

Färdtjänstnämnden och trafikförvaltningen
registrator.tf@regionstockholm.se

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
registrator.fut@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
registrator.hsf@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
registrator.karolinska@regionstockholm.se

Klimat- och regionutecklingsnämnden
registrator.rlk@regionstockholm.se

Kulturnämnden och kulturförvaltningen
registrator.kultur@regionstockholm.se

Patientnämnden och patientnämndens förvaltning
registrator.pan@regionstockholm.se

Primärvårdsnämnden
registrator.hsf@regionstockholm.se 

Regionrevisorerna
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Regionstyrelsen och Regionledningskontoret
registrator.rlk@regionstockholm.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
registrator.slso@regionstockholm.se

Trafiknämnden och trafikförvaltningen
registrator.tf@regionstockholm.se

Våra bolag

AB Storstockholms Lokaltrafik
registrator.tf@regionstockholm.se

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
info.aisab@regionstockholm.se

Danderyds Sjukhus AB
registrator.ds@regionstockholm.se

Film Stockholm AB
registratur@filmstockholm.se

Folktandvården Stockholms län AB
registrator.ftv@regionstockholm.se

Locum AB
registrator.locum@regionstockholm.se

MediCarrier AB
info.medicarrier@regionstockholm.se

Södersjukhuset AB
registrator.sodersjukhuset@regionstockholm.se

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
registrator.sankterik@regionstockholm.se

Stockholm Care AB
info@stockholmcare.se

Södertälje Sjukhus AB
registrator.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Tiohundra AB
registrator@tiohundra.se

Tobiasregistret AB                                                         registrator.tobiasregistret@regionstockholm.se

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
waxholmsbolaget@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 23 september 2023