Färdtjänsten

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Färdtjänsten är en del av Stockholms läns kollektivtrafik. Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Färdtjänst används idag av cirka 70 000 personer i länet.

Krav för att få färdtjänst

Rätten att få färdtjänst regleras i färdtjänstlagen. Endast personer med en varaktig funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Ansökan om färdtjänst gör du hos din hemkommun, som i sin tur skickar ansökan vidare till Region Stockholms trafikförvaltning, som fattar det avgörande beslutet om färdtjänsttillstånd.

Cirka 70 000 personer har i dag färdtjänsttillstånd i Stockholms län. 

Läs mer om färdtjänstlagen.

Olika sätt att resa med färdtjänst

Det är ditt färdtjänsttillstånd som avgör på vilket sätt du kan resa. Du kan resa med:

  • taxi
  • rullstolstaxi
  • bårtaxi
  • båttaxi 

Mer information om olika resealternativ och hur de beställs finns på Färdtjänstens webbplats

Rullstolstaxi

Rullstolstaxi är större bilar som är speciellt anpassade för resa med rullstol. Fordonen är utrustade med ramp och andra anordningar som ökar säkerheten.

Att resa med SL-trafiken

Du som har färdtjänsttillstånd reser kostnadsfritt i SL-trafiken med ditt färdtjänstkort. Du får även ta med en medresenär kostnadsfritt i SL-trafiken. Färdtjänstresenärer reser också gratis med Waxholmsbolagets båtar.

En särskild resegaranti för personer med funktionsnedsättning finns inom kollektivtrafiken.

SL:s kundservice, telefon 020-120 20 22, hjälper dig om du vill fråga om tillgängligheten på din resa, beställa ledsagning eller om du har frågor om resegarantin för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer om tillgänglighet i SL-trafiken på SL:s webbplats

Närtrafik

Närtrafiken är en form av busstrafik som trafikerar områden där många äldre bor. Närtrafiken fungerar som ett alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för äldre eller personer med funktionsnedsättning, men alla med SL-biljett kan åka med.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Du kan bli berättigad en sjukresa med:

  • egen bil
  • taxi
  • rullstolstaxi
  • båttaxi

Mer information om olika resealternativ och hur de beställs finns på Färdtjänstens webbplats

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren.

Läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden

Trafiknämnden ansvarar

Trafiknämnden ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län och för färdtjänsten, som räknas till den särskilda kollektivtrafiken. Färdtjänstfrågorna hanteras av färdtjänststutskottet under trafiknämnden.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?