Statistikrapporter och undersökningar om SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst

Varje år tar trafikförvaltningen fram olika rapporter och undersökningar om kollektivtrafiken. Här kan du ta del av ett urval av dessa.

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

För att veta vad resenärer tycker och tänker om kollektivtrafiken, samlar trafikförvaltningen in cirka 12 000 enkätsvar per månad från resenärer som betygsätter trafiken. Resultaten sammanställs i en rapport som publiceras en gång om året. Undersökningen berör tidhållning, bemötande, städning och olika trafikområden i Stockholms läns kollektivtrafik.

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2023 (öppnas i nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2022 (öppnas i nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2021 (öppnas i nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2019 (öppnas i nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2018 (öppnas i ett nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2017 (öppnas i ett nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2016 (öppnas i ett nytt fönster)

Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken 2015 (öppnas i ett nytt fönster)

Fakta om SL och länet

Trafikförvaltningen, Region Stockholm redovisar viktigare data för kollektivtrafiken och utvecklingen av transporter i Stockholmsregionen.

Fakta om SL och länet 2022 (öppnas i nytt fönster)

Fakta om SL och länet 2021 (öppnas i nytt fönster)

Fakta om SL och länet 2020 (öppnas i nytt fönster)

Fakta om SL och länet 2019 (öppnas i ett nytt fönster)

Resvaneundersökning 2019

Under 2019 redovisade slumpmässigt utvalda invånare i regionen varje månad sina resvanor genom en enkät på webben. Enkäten var utformad som en resedagbok där respondenten kunde logga alla sina förflyttningar under en dag. Resultatet av enkäten har gett Region Stockholm dataunderlag att på ett bra sätt analysera resandet och få bättre kunskap om befolkningens resor. Analyser visar på resefrekvenser, reseströmmar, färdmedelsfördelning, reseärenden, marknadsandelar av motoriserade resor, reslängder med mera.

Resvaneundersökning 2019 (öppnas i ett nytt fönster)

  • Senast granskad: 1 februari 2024