Patienten, invånaren och behoven

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nuläges- och framtidsanalyser om folkhälsa, ohälsa, vårdbehov, levnadsvanor och värderingar.

Denna perspektivrapport belyser nuläge och utveckling för hälsans bestämningsfaktorer: hälsa, ohälsa och vårdbehov. Den visar bland annat att efterfrågan på vård ökar trots att folkhälsan förbättras och att vårdbehoven skjuter uppåt i åldrarna. Rapporten lyfter också fram att den psykiska ohälsan troligen kommer att fortsätta vara betydande och att ojämlikheten i ohälsa kommer att bestå om inte särskilda riktade insatser sätts in.

Perspektivapport Patienten, invånaren och behoven

Sammanfattande PPT med anteckningar

Kort film som sammanfattar rapporten

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?