Kompetensarena Stockholm

På Kompetensarena Stockholm samverkar representanter för utbildning, näringsliv och andra aktörer för att skapa en hållbar kompetensförsörjning i regionen. 

Kompetensarena Stockholm är en plattform för dialog kring regionala kompetensförsörjningsfrågor, där representanter från politiken, utbildningsväsendet och arbetsmarknaden möts för att planera för framtida kompetensbehov.

Kompetensarena Stockholm är ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Storsthlm och Region Stockholm i dialog med branscher och länets kommuner.

Så arbetar Kompetensarenan

  • Kompetensarenan tar årligen fram en regional analys som beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet.
  • Utifrån analysen prioriterar Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR) vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter skapar rådet en samsyn om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.
  • I de branschspecifika kompetensråden träffas representanter från utbildning och arbetsliv med syfte att förbättra utbildningskvaliteten och öka attraktionen till den specifika branschen.
  • Kompetensarenan följer upp arbetet genom att föra dialog och kommunicera med utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter för att sedan föra in informationen till nästkommande analys.

Stockholmsregionens kompetensråd 

Stockholmsregionens Kompetensrådet (SRKR) består av politiska representanter från Region Stockholm, Storsthlm och Stockholms stad. I rådet ingår också representanter för arbetsmarknadens parter, myndigheter och akademier som KTH, Stockholms universitet och yrkeshögskolan. Rådet träffas 2–3 gånger per år. Deras uppgift är att, utifrån den regionala analysen av behov, skapa en samsyn kring de utmaningar som finns och ta fram en rekommendation om hur Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov ska kunna tillgodoses.

Kontakta oss

Marie Lorenius
Strateg Kompetensförsörjning
marie.lorenius@regionstockholm.se

Kristoffer Odstam
Strateg Kompetensförsörjning
Kristoffer.odstam@regionstockholm.se

Peter Sundlöf
Processledare Kompetensförsörjning inklusive de regionala kompetensråden
peter.sundlof@regionstockholm.se

Zandra Lövgren 
Processledare Teknikcollege
zandra.lovgren@regionstockholm.se

 

  • Senast granskad: 25 januari 2024

Du kanske också är intresserad av