Förstudie om transporter med drönare mellan Region Stockholms akutsjukhus

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I en förstudie om framtidens drönartransporter har Region Stockholm analyserat förutsättningarna för att använda drönare mellan regionens akutsjukhus och vilken nytta det skulle innebära.

Mellan akutsjukhusen finns regelbundet ett behov av snabba transporter och idag går den trafiken med olika typer av fordon, främst last-och transportbilar. Drönartransporter har en potential som transportsätt för vissa mindre paket men förutsättningarna att bedriva robust drönartrafik i storstadsmiljö behöver undersökas ytterligare. Denna förstudie identifierar flera punkter för fortsatt utredning och analys.

Väderförhållanden som temperatur, is och vind påverkar flygförhållanden för drönare. Säkerhetsfrågor och praktiska detaljer kring logistik lyfts också fram i förstudien. Transportkostnaden för en enskild drönartranport är idag betydligt högre än motsvarande transport med bil. Drönartransporter kan ge andra fördelar, som att säkerställa att rätt gods kommer till rätt plats i tid, vilket skulle kunna ge robustare produktionsmöjligheter för sjukhusens operationer och behandlingar av patienter. Med elektriskt drivna drönare kan små godsmängder transporteras mer hållbart och med betydligt mindre miljöpåverkan än när samma mängd gods transporteras med bil.

Drönarlogistiken är fortfarande i ett mycket tidigt skede på en marknad som är under utveckling. Den tekniska utvecklingen och regelverken för drönare är samtidigt under snabb förändring. Inom Region Stockholm har ett tidigare projekt sett över möjligheten med drönartransporterade hjärtstartare i Norrtälje, och ett projekt om mobil olycksplatsinformation över video kan också komma att involvera drönare.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?