• 22 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 264 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 44 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att söka sommarjobb i Region Stockholm

  Nu kan unga som är födda 2003 – 2004 och fyllt 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 400 ungdomar en plats.

  Organisation och styrning
 • Ett gemensamt spadtag för en säkrare övergång

  Kristoffer Tamsons, trafikregionråd, och Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, tog i dag ett symboliskt spadtag vid Roslagsbanans station Enebyberg där en ny planskild korsning nu byggs. Den nya övergången ökar säkerheten för passerande och möjliggör även en mer robust och stabil trafikering på banan.

  Kollektivtrafik
 • 22 februari: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 498 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 83 färre än det som rapporterades förra tisdagen. Klockan 15.00 idag fanns det 122 bemannade vårdplatser lediga vid länets akutsjukhus.

  Hälso- och sjukvård
 • Tips till resenärer som börjar arbetspendla igen

  Från och med den 9 februari behövs inga munskydd i kollektivtrafiken och det går återigen att kliva på bussen genom framdörrarna. Men vad kan vara bra för resenärerna att tänka på när de börjar resa igen?

  Kollektivtrafik
 • Trygghetschatten kvar efter lyckad testperiod

  Trygghetschatten har sänkt tröskeln till att rapportera om otrygga situationer i kollektivtrafiken. Nu är det beslutat att den blir en permanent del av trygghetsarbetet i SL-trafiken.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholm initierar regional cykelförhandling

  Cykeln ska stå för 20 procent av alla resor i Stockholmsregionen år 2030. Det är målet i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och innebär en fördubbling av dagens andel. För att bidra till att målet nås initierar Region Stockholm nu en regional cykelförhandling. Inbjudan att delta i förhandlingen presenterades idag på årets regionala cykelkonferens för länets kommuner, Trafikverket och cykelorganisationer. 

  Regional utveckling
 • Alla vuxna i Stockholm erbjuds påfyllnadsdosen

  Från och med denna vecka erbjuds alla vuxna över 18 år som har tagit sin andra dos för 6 månader sedan en tredje dos vaccin i Region Stockholm. 

  Hälso- och sjukvård
 • Alla vuxna med andra dos i maj erbjuds nu en tredje dos

  Idag öppnar Region Stockholm bokningen för påfyllnadsdosen till alla invånare som fick sin andra dos i maj månad eller tidigare och som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått 6 månader eller längre sedan andra dosen. Det innebär att det främst blir de som i tidig fas fick sina vaccinationer av första och andra dosen som nu kommer att kunna boka sin påfyllnadsdos.

  Hälso- och sjukvård
 • Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö sjösätts på flera förlossningskliniker

  Det åtgärdspaket som tagits fram för att skapa bättre arbetsmiljö inom förlossningsverksamheterna ska nu genomföras. Förslagen har arbetats fram genom de dialogmöten som den regionala förlossningssamordnaren Nicole Silverstolpe har genomfört, där medarbetare, fackliga representanter och sjukhusledningar har fört fram sina förslag till åtgärder. 

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2022: Oförändrad skatt under 2022

  Regionfullmäktige har beslutat att landstingsskatten ska vara oförändrad på 12,08 kronor per intjänad hundralapp under 2022.

  Ekonomi och budget
 • Påfyllnadsdos klar för boende vid SÄBO

  Nu har alla äldre som tackat ja till vaccin och som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) i Region Stockholm fått sin påfyllnadsdos av covidvaccin. Totalt rör det sig om 13 000 personer.

  Hälso- och sjukvård
 • Minska risken för RS-virus för spädbarn

  Familjer med barn yngre än ett år och särskilt de med barn under sex månader bör om möjligt låta äldre barn vara hemma från förskolan under den rådande situationen. Det är samtidigt extra viktigt med stärkt handhygien. Vid förkylningssymtom i familjen bör, om möjligt, barn under ett år undvika kontakt med den som har förkylningssymtom.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm vill ha internationell transplantationskonferens till Stockholmsregionen

  Region Stockholm driver nu på för att Stockholmsregionen ska få genomföra en högt ansedd konferens om organtransplantation 2025 eller 2027. Därför skickar regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp in ett ”letter of support”, ett stödbrev för att stödja den ansökan som Svensk Transplantationsförening har lämnat in.

  Hälso- och sjukvård
 • Bästa möjliga skydd mot covid-19 i vården

  Det bästa skyddet mot covid-19 i vården är korrekt användning av skyddsutrustning samt att noga följa alla hygienrutiner och vaccination. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm påbörjar vaccineringen i skolorna för 12-15 åringar

  I nästa vecka inleds vaccineringen mot covid-19 för barn som fyllt 12 år -15 år (födda 2006) i skolor som ligger i områden med lägre vaccinationstäckning. Vaccinationsinsatsen sker i nära samarbete mellan Region Stockholm, skolor, elevhälsan, vaccinatörer och samordnas av Länsstyrelsen. Eleverna kommer att erbjudas vaccination på skoltid efter vårdnadshavares samtycke.

  Hälso- och sjukvård