Liten befolkningsökning första kvartalet 2024

Den 31 mars 2024 var folkmängden i Stockholms län 2 455 171 personer. Det är en ökning med 350 personer under årets första kvartal. Under samma period i fjol ökade befolkningen med 4 872 personer.

Jämfört med första kvartalet 2023 har främst utvandringen varit högre och invandringen lägre. Den höga utvandringen beror på att Skatteverket genom nya rutiner lyckats hitta 2 305 folkbokförda personer i Stockholms län som inte längre bor i Sverige. Dessa har tagits bort ur folkbokföringsregistret och lagts till årets utvandring, även om flera av dem kan ha utvandrat redan tidigare år.

Inrikesflyttningarna har varit något fler under årets första kvartal jämfört med första kvartalet år 2023 och antalet döda något lägre. Barnafödandet har under första kvartalet 2024 varit på ungefär samma nivå som samma period 2023.

Region Stockholm följer och redovisar regelbundet läget i Stockholmsregionen. Befolkningsstatistiken uppdateras varje kvartal. Läs mer:

Läget i Stockholmsregionen - Befolkningsstatistik kvartal 1, 2024 - Region Stockholm

Fler nyheter