Följ med på en digital resa till Brottö skärgårdsjordbruk

Upptäck kulturreservatet Brottö i en ny digital utställning av Stockholms läns museum. Här kan du utforska livet på gården idag genom filmen Brottö – ett skärgårdsjordbruk eller resa bakåt i tiden i filmen om Brottö gårds historia. 

Sedan 2022 har länsmuseet arbetat med att dokumentera livet på Brottö, genom flera besök, intervjuer med familj och släkt från Brottö gård. Ett stort antal fotografier från gården har också lånats in till länsmuseet. Utställningen bygger på historien om släkten Jansson som i generationer bott, levt och brukat jorden på Brottö gård. Historien har inte tidigare varit känd för allmänheten och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm har länsmuseet nu sett till att dessa bilder och berättelser sparas för framtiden.

I utställningen får vi en inblick i vardagslivet på en skärgårdsö och arbetet med att hålla betesdjur. De betande korna både formar och vårdar landskapet på ön. Vi möter Matts Jansson och Solveig Pettersson, deras barn och barnbarn. Paret har under många decennier förvaltat och utvecklat arvet från tidigare jordbrukare på Brottö och lade grunden till att skärgårdsjordbruket utsågs till länets enda statliga kulturreservat år 2014.

– Det känns angeläget att berätta historien om Brottö skärgårdsjordbruk och om kulturreservatet. Att dessa typer av kulturmiljöer finns kvar är inte självklart. Det vi vill förmedla är inte bara historien om hur man har levt i skärgården i generationer bakåt i tiden utan också att det här sättet att bruka jorden faktiskt bidrar till att förbättra livsmiljön för både djur och växter här idag, säger Eva Skyllberg, museichef på Stockholms läns museum. 

Projektet presenteras nu i form av en digital utställning på länsmuseets webbplats. Här kan du röra dig mellan dåtid och nutid och lära dig mer om hur ett småskaligt skärgårdsjordbruk fungerar.

Besök utställningen på Stockholms läns museums webbplats. Välkommen till utställningen om Brottö - ett skärgårdsjordbruk (stockholmslansmuseum.se) 

Bilden: Korna betar fritt i skogen i Brottö kulturreservat. Foto: Jenny Bergensten/Stockholms läns museum. 

Om kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk

Brottö skärgårdsjordbruk instiftades av Länsstyrelsen år 2004 och är det enda statliga kulturreservat i Stockholms län. Reservatet innefattar 138 hektar mark, varav 66 hektar är på land. Förutom delar av Brottö hör även tre intilliggande öar till reservatet.

Om Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum som berättar om Stockholms läns historia, kulturarv och offentliga konst. Länsmuseet berättar om spännande besöksmål, både välkända och mindre kända, men också berättelser om platser och människor som har levt och verkat i länet.

Besök det digitala länsmuseet Stockholms läns museum (stockholmslansmuseum.se)

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter