Hyllmeter åt kvinnorna: länsmuseets arkiv fylls med nya berättelser

Bland över 200 nomineringar i projektet Hyllmeter åt kvinnorna har nu två valts ut för att bli arkiverade. Projektet syftar till att jämna ut jämställdhetsglappen i arkiven och synliggöra kvinnors historia i Stockholms län.

Under januari och februari kunde allmänheten skicka in förslag på kvinnor, händelser och rörelser som de tyckte var relevanta att arkivera. Den 8 mars 2024 på internationella kvinnodagen offentliggörs vilka som blir först ut att arkiveras i projektet Hyllmeter åt kvinnorna.

Läs pressmeddelandet om uppropet i länsmuseets pressrum.

Först ut att arkiveras är:

  • Kristiina Kolehmainen, en finsk-svensk bibliotekarie som grundade Serieteket och var en förebild för kvinnors plats i serievärlden. Hon skapade många serie-events i Stockholm. Motiveringen var bland annat att många inte känner till henne och behöver därför lyftas fram och få en betydelsefull plats i historien.
  • Hammarbydamernas säsong 2023, en händelse som var betydelsefull för damfotboll, kvinnliga fans och supporterkulturen. Det var historiskt att det fick så många fler kvinnor att bli intresserade av fotboll samt att det höjde damfotbollens status. Det är intressant att se hur man kan arkivera en betydelsefull händelse som borde få en egen plats i historien.

Under året kommer projektgruppen samla in material och sammanställa handlingar. I november på Arkivens dag lägger vi materialet på hyllan i Stockholms läns museum arkiv.

Om projektet Hyllmeter åt kvinnorna

Projektet Hyllmeter åt kvinnorna syftar till att jämna ut jämställdhetsglappen i arkiven och synliggöra kvinnors historia i Stockholms län. Genom att avsätta plats på hyllorna i länsmuseets arkiv årligen skapas en plattform för att lyfta fram något eller någon som har betydelse för kvinnohistorien som kanske vanligtvis inte hamnar i våra arkiv.  Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoriska.

Så gjorde vi urvalet

Intresset att nominera var stort och cirka 200 förslag skickades in. Utifrån förslagen gjordes ett urval av ett råd. Rådet är sammansatt av personer inom projektgruppen på Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoriska, tillsammans med externa personer från Stockholms stadsarkiv och Stockholms läns hembygdsförbund. Bedömningen baseras på materialets relevans och betydelse för Stockholms läns kulturhistoria samt diskussioner kring vad som saknas i våra arkiv.

Syftet med projektet Hyllmeter åt kvinnorna

  • Synliggöra och bevara kvinnors historia i Stockholms län.
  • Öka representationen av kvinnors historia i arkiven.
  • Inspirera till mer forskning och kunskap om kvinnors historia.
  • Göra allmänheten delaktig i bevarandet av vårt kulturarv

Fler nyheter