SL häver avtalet med entreprenören Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Avtalet gäller totalentreprenaden för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Det främsta skälet till beslutet är att Gülermak inte presenterat erforderliga ekonomiska garantier på det sätt avtalet föreskriver. Gülermak har heller inte betalat sina underleverantörer i enlighet med avtalets villkor. Slutligen brister Gülermak i leverans vilket avviker från budgeten för både kostnader och tid. 

Hävningen har föregåtts av dialog och förhandling. SL har gjort tydligt för Gülermak vad avtalets villkor gäller och risken för hävning. Villkoren har inte uppfyllts och därför häver SL nu avtalet.

Beslutet om hävning har fattats av förvaltningschefen, SL:s vd, efter bemyndigande från trafiknämndens ordförande och SL:s styrelse.

Avtalet som nu hävs är en totalentreprenad, vilket innebär att Gülermak har haft ansvar för helheten; planering, projektering och produktion. I och med hävningen stoppas arbetena.

De arbeten som krävs för att stänga byggarbetsplatser på säkert sätt kommer dock att utföras, i väntan på att avtal kan tecknas med nya entreprenörer. De underleverantörer som berörs har underrättats i särskild ordning, liksom berörda kommuner.

Utbyggnaden Ursviks torg–Helenelund fortsätter enligt plan.

Här kan du läsa mer om Tvärbanans utbyggnad
 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter