• Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

  Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Den 15 juli hissar Region Stockholm Meänflaku, tornedalingarnas flagga, utanför landstingshuset för att uppmärksamma tornedalingarnas dag.

  HållbarhetKulturStöd
 • Vårdplatser i Region Stockholm

  Ibland diskuteras antalet vårdplatser och om de ökar eller minskar. Inte sällan görs jämförelser med andra regioner och länder. Men att jämföra är inte så lätt. Antalet vårdplatser i Region Stockholm har ökat de senaste åren men siffrorna måste ställas i relation till vad som krävs inom olika vårdformer och att vårdtider minskar därför att vården har blivit snabbare genom nya landvinningar och bättre diagnostik. Här förklarar vi lite mer om hur det ser ut i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • 12 juli: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 174 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 9 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 29 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade fortsatt hög beläggning vid länets sjukhus under veckans chefläkarmöte. De flesta vårdgivarna rapporterar ett något förbättrat läge jämfört med föregående vecka. Samtliga sjukhus utom Norrtälje sjukhus är i normalläge.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 augusti: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 260 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är samma antal patienter som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan Stockholms kollektivtrafik se ut 2050?

  Kollektivtrafikplan 2050, trafikförvaltningens och regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling, är nu helt klar. Den visar på vad regionen behöver göra för att klara av ett Stockholm som växer. Trafiknämnden har den 21 juni godkänt planen.

  Kollektivtrafik
 • Positiva resultat från graviditetsenkäten

  Under 2022 har andelen kvinnor i Region Stockholm som tycker att de fått sina vårdbehov helt och hållet tillgodosedda under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen ökat med närmare 40 procent jämfört med året innan. 

  Hälso- och sjukvård
 • Rädsla för biverkningar gör att färre 18–29 åringar vaccinerar sig mot covid-19

  Origo Group har på uppdrag av Region Stockholm genomfört en undersökning om inställningen till vaccination mot covid-19 bland 18–29 åringarna. Den visar att de två största anledningarna till att den här åldersgruppen har lägre vaccinationsgrad är att de är rädda för biverkningar och att de tror inte de blir smittade och sjuka. 

  Hälso- och sjukvård
 • 8 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 384 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

  Ekonomi och budget
 • SL öppnar framdörrarna den 9 februari

  Den 9 februari välkomnar SL återigen resenärer ombord via bussarnas framdörrar. Beslutet gäller för hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar.

  Kollektivtrafik
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling
 • Kortare dosintervall mellan andra och tredje dosen

  I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos redan tre månader efter tagen andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen kraftsamlar mot pandemin

  Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

  Hälso- och sjukvård
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Det här gäller för covid-19-provtagning

  Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Trots en rad åtgärder där Region Stockholm ökat kapaciteten ökar efterfrågan på covid-provtagning ännu snabbare. Därför har vi tillfälligt ändrat rekommendationen för vilka som ska provta sig och prioriterar dem som har symtom vid provtagning. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

  Hälso- och sjukvård