Nyheter

 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Det här gäller för covid-19-provtagning

  Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Trots en rad åtgärder där Region Stockholm ökat kapaciteten ökar efterfrågan på covid-provtagning ännu snabbare. Därför har vi tillfälligt ändrat rekommendationen för vilka som ska provta sig och prioriterar dem som har symtom vid provtagning. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

  Hälso- och sjukvård
 • Grönt ljus för renoveringen av Norra Danviksbron

  Trafiknämnden har godkänt genomförandeavtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad för renoveringen av Norra Danviksbron. Avtalet reglerar detaljerna kring fördelningen av ansvar och kostnader mellan parterna. De första arbetena planeras att ta vid 2022. 

  Kollektivtrafik
 • Tunnelbaneavtal förlängs i väntan på ny upphandling

  Trafiknämnden i Region Stockholm har i dag fattat beslut om att förlänga det befintliga avtalet med MTR Tunnelbanan för driften av tunnelbanan. Förlängningen sker i väntan på den nya upphandlingen för tunnelbanans drift från år 2025 och framåt.

  Kollektivtrafik
 • Tvist om signalsystem avgjord i skiljenämnd

  Tvisten rörde huruvida SL hade rätt att häva ett avtal avseende leverans av signalsystem. Skiljenämnden har avgjort tvisten till fördel för Hitachi Rail.

  Kollektivtrafik
 • Ny förlossningsklinik 2023 på S:t Göran och ökad ersättning för förlossningar

  För att utöka antalet vårdplatser inom förlossningsvården i Region Stockholm, föreslår nu hälso- och sjukvårdsförvaltningen att den planerade öppningen år 2026 av en ny förlossningsklinik ska tidigareläggas. Under 2023 föreslås en klinik öppna på S:t Görans sjukhus, med plats inledningsvis för cirka 2000 förlossningar per år. Förvaltningen föreslår också att vårdgivarnas ersättning per förlossning höjs med 5 000 kronor från årsskiftet.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2022: Strukturerad styrning

  Fortsatta effektiviseringar av administration och lokaler krävs för att ge större utrymme till kärnverksamheten. Fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning ska effektivisera sina processer med uppdraget att mot ersättning tillhandahålla it och servicetjänster inom koncernen. Detta för att möjliggöra för övriga nämnder och bolag att fokusera på sina kärnverksamheter.

  Ekonomi och budget
 • Budget 2022: Att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken

  Pandemin har slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. Ett minskat resande har resulterat i lägre intäkter samtidigt som de statliga bidragen inte har räckt till för att täcka regionens kostnader för att köra halvfulla bussar, båtar och tåg i syfte att undvika trängsel. Det är viktigt att nu få tillbaka resenärerna till en trygg, attraktiv och punktlig kollektivtrafik. Det framgår av regionstyrelsens förslag till budget 2022.

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Regionfullmäktige beslutar om budget 2022 den 16 - 17 november

  Den 16 - 17 november debatteras och beslutas budget 2022 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas. 

  Ekonomi och budget
 • Nya tunnelbanetågen har hunnit tjugofem varv runt jorden

  För ett år sedan hade de nya tunnelbanetågen premiär i Stockholms tunnelbana. Nu har de nya vagnarna sammanlagt rullat över en miljon kilometer och introduktionen har gått över förväntan. C30, som tågen heter, är rymligare, har fler dörrar, utökad passagerarinformation och är dessutom utrustade med luftkonditionering.

  Kollektivtrafik
 • Ny satsning på vaccination mot HPV-virus

  Med start från och med den här veckan kommer personer födda 1994-1998 med kvinnligt personnummer folkbokförda i Region Stockholm få ett erbjudande för vaccination mot papillomvirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, detta i samband med screening.

  Hälso- och sjukvård
 • Pilotstudie med gurgeltester i Stockholms skolor

  Stockholms kommunala grundskolor och gymnasieskolor kommer att ingå i en pilotstudie om gurgeltester, ett test med koksaltlösning som sköljs och gurglas i munnen istället för provtagning i näsa och svalg med bomullspinne. Provtagningen riktar sig till elever och personal som inte har symtom men som varit i närheten av någon som är smittad av covid- 19.

  Hälso- och sjukvård
 • Inga restriktioner i kollektivtrafiken

  Onsdagen den 29 september kan alla resa med SL som vanligt igen. Då upphör Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd i kollektivtrafiken.

  Kollektivtrafik
 • Första stoppet för vaccinationsbussen i Södertälje

  Under onsdagen gjorde regionens vaccinationsbuss med destination gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning, sitt första stopp. Första skolan som fick besök av bussen blev Morabergs studiecentrum i Södertälje. Vaccinationsbussen blev välbesökt och 61 ungdomar passade på att vaccinera sig medan andra studenter fick sina frågor och funderingar besvarade av flerspråkiga informatörer som fanns på plats.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms månadsrapport per juli 2021

  Resultatet för Region Stockholm för perioden januari till juli 2021 uppgick till 379 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse för perioden med 529 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med resultatet per maj, då utfallet var 241 miljoner kronor lägre än budget. 

  Ekonomi och budget
 • 13 augusti: Nionde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar jämfört med förra veckan. Den 9 augusti öppnade regionen för vaccination av 16-17-åringar. Hittills har 21 500 ungdomar i åldersgruppen vaccintid. Det råder fortfarande blodbrist i länet och invånare uppmanas därför att lämna blod.

  Hälso- och sjukvård
 • 6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

  Hälso- och sjukvård