Nya ramar för utvecklat samarbete

Region Stockholm och Stockholms stad har nu enats om nya ramar för ett utvecklat samarbete kring bygget av bussterminalen vid Slussen. 

Genom den nya samverkansplanen kommer arbetet framöver präglas av ett närmare samarbete i kritiska frågor för att projektet ska bli framgångsrikt för båda parter, invånare och resenärer.

Illustration på ankomst och avgångshall.

Illustration på nya bussterminalens ankomst och avgångshall.

Projektet är och har varit komplext och svåra beslut har behövt fattas. För att förbättra möjligheterna att hantera utmaningarna i projektet har en ny gemensam samverkansplan utarbetats. Regionen och staden ska fortsatt samverka och samråda i alla väsentliga frågor. 

För att framgångsrikt genomföra och ta projektet i mål har vi utvecklat förutsättningar för ett bra samarbete mellan parterna. Fokus för samverkan är tid, kostnad och innehåll. Allt för att resenärerna ska få en bra bussterminal levererad. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter