”Drakar" spetsade nya besökserbjudanden i Gustavsbergs hamn

Region Stockholm jobbar aktivt med att stärka attraktionskraften för besöksnäringen i länet. Inom projektet Besökskraft Stockholmsregionen har regionen i samverkan med Värmdö kommun sammanfört besöksnäringsaktörer som vill utveckla sina erbjudanden och stärka kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn i Värmdö kommun. På måndagen, 18 september, fick aktörerna, i stil med TV-programmet Draknästet, chansen att presentera sina affärsidéer för en rutinerad jury.

Många har säkert sett TV-programmet Draknästet där så kallade ”drakar”, dvs rutinerade investerare, får chansen att satsa pengar på olika affärsidéer. Riktigt så gick det inte till i Gustavsbergs hamn, men nästan. Inga pengar satsades, däremot fick deltagarna värdefull feedback så att de kan vässa sina erbjudanden ytterligare. Alla nya erbjudanden som arbetats fram syftar till att få fler besökare och stärkt attraktionskraft för kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn.

- Det har varit en imponerande process där besöksnäringsaktörerna genom innovativ klustersamverkan har utvecklat nya erbjudanden. Alla har stora möjligheter att locka fler besökare hit till ”Porslinsriket” och stärka den unika kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn med dess anrika porslinsfabrik som snart fyller 200 år, säger Anna Bohman Enmalm, projektledare för Besökskraft Stockholmsregionen, Tillväxtenheten, avdelningen för utveckling och regionplanering i Region Stockholm.

Deltagarna är olika privata, ideella och offentliga aktörer som verkar i Gustavsberg. Under fyra tillfällen har de tillsammans jobbat igenom allt från målgrupper och trender till produktnamn och prissättning samt hur man gör en bra presentation. De fem konceptens om presenterades för ”drakarna” är:

  • Dagstur och teaterafton i Porslinsriket (Porslinsteatern, Gustavsbergs Porslinsfabrik, Hotell Blå Blom)
  • Kattjakten i Gustavsberg (Gustavsbergs hamn ekonomisk förening, Kulturhuset)
  • Efterglöd (Gustavsbergs Porslinsmuseum - en del av Nationalmuseum, Hotell Blå Blom)
  • Eld, Lera, Människor - festival (Kulturföreningen i Gustavsberg, Gustavsbergs hamn ekonomisk förening, Artipelag)
  • Gustavsbergs porslinsfabrik 200 år – 2025 jubileumsfirande (alla aktörer)

De tre ”drakarna” som bedömde deltagarnas koncept har alla olika kopplingar till besöksnäringen:

  • LG Nilsson, initiativtagare och delägare The Viking Museum, styrelseledamot Gustavsbergs Porslinsfabrik.
  • Ulla Rådling, näringslivschef Värmdö kommun.
  • Dennis Zalamans, forskare Södertörns Högskola Turismvetenskap.

- Alla koncept visar på det unika för bruksorten Gustavsberg och hur allt hänger samman. De kommer hjälpa oss att få bättre genomslag kring 200 års-jubiléet, säger Ulla Rådling.

- Det är få kommuner där jag mött sån energi, framtidstro och konsensus, säger LG Nilsson.

Viktigt skapa permanent arena för samverkan

Att främja besöksnäringen är ett av Region Stockholms uppdrag inom ramen för att leda och samordna arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Projektet Besökskraft är delvis finansierat med EU-medel och kommer att fortsätta i ytterligare tre år. Tanken är att den här samverkansformen sedan ska permanentas i Region Stockholms regi.

- Vi behöver bli bättre på att samverka för att profilera oss och kunna erbjuda högkvalitativa besöksupplevelser till såväl stockholmare som långväga turister, och då är det viktigt att vi skapar arenor där samverkan kan ske, säger Anna Bohman Enmalm.

Fakta:

Region Stockholm driver det EU-finansierade projektet Besökskraft Stockholmsregionen som handlar om att i bred samverkan etablera och bygga upp en regional struktur för en hållbar utveckling av besöksnäringen och evenemangsnäringen i Stockholms län. Projektet drivs i samverkan med Visit Stockholm, Stockholms Handelskammare, Visita Stockholm & Gotland, Almi Stockholm, Sigtuna Kommun och i bred dialog med länets näringsliv, kommuner, akademi och civilsamhälle.

Inom ramen för Besökskraft Stockholmsregionen vill projektet testa arbetssättet i en pilotinsats för hur man kan stärka en kulturmiljö med både kommersiella och ideella aktörer i samverkan. Gustavsberg är en intressant kulturmiljö som har bedömts lämplig för en pilot.

Besökskraft Stockholmsregionen - Region Stockholm

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter