Fler utbildningsplatser ska ge fler läkare och specialistläkare

Genom fler utbildningsplatser för läkares bastjänstgöring ska länets invånare få tillgång till fler läkare. Samtidigt behöver antalet specialister i allmänmedicin öka. Därför ska antalet tjänster för specialisttjänstgöring i allmänmedicin bli fler.

Region Stockholms program för läkares bastjänstgöring, BT, utökas under 2024–2027. Detta ska ge länets invånare tillgång till fler läkare med uppnådd baskompetens. Det ska även bidra till att läkare med utländsk utbildning får en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Bastjänstgöring, BT, är sedan 2021 en obligatorisk första del i läkares specialiseringstjänstgöring, ST, för läkare som inte gjort svensk allmäntjänstgöring. BT kan genomföras som en fristående tjänstgöring eller vara integrerad i en ST.

Även antalet specialister i allmänmedicin behöver öka för att säkra omställningen till god och nära vård samt löftet om fast läkare för länets invånare. Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en plan för att succesivt utöka antalet tjänster för specialisttjänstgöring, ST, i allmänmedicin de kommande tio åren.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att ge förutsättningar för läkares specialiseringstjänstgöring, ST, utifrån befolkningens behov av specialistkompetenta läkare. Den nya planen innehåller åtgärder för att utbilda fler specialistläkare i allmänmedicin. Målet är 150 nyutbildade specialister i snitt årligen innan år 2034.

Utöver fler ST-tjänster behövs också satsningar för att främja utbildningskvalitet, forskning, dubbelspecialisering och tillgången till sidotjänstgöringar. Planen innehåller därför även följande:

  • Insatser för säkrad utbildningskvalitet i ST i allmänmedicin, inklusive fortsatt central finansiering av extern kvalitetsgranskning.
  • Insatser för att stimulera forskning under ST, inklusive utvärdering av nuvarande forskar-ST.
  • Insatser för att underlätta dubbelspecialisering i allmänmedicin, inom ytterligare specialiteter för färdiga specialistläkare.
  • Insatser för att säkra tillgången till sidotjänstgöring hos andra vårdgivare.


Ett tillskott om 150 nyutbildade specialister årligen kan skapa goda långsiktiga förutsättningar för en god läkarbemanning vid vårdcentralerna i Region Stockholm. Därmed blir det möjligt att uppnå målet om fast läkarkontakt, i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde för antalet listade patienter per specialistläkare respektive ST-läkare i allmänmedicin.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter