SJ kör SL:s pendeltåg från den 3 mars 2024

Region Stockholm och SJ har tecknat ett avtal avseende drift av pendeltågstrafik. SJ tar över som operatör från 3 mars, med ett avtal som sträcker sig två år. I och med detta får SJ totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Avtalet innebär att SJ kör trafik på löpande räkning, med öppna böcker och i mycket nära samverkan med Region Stockholms trafikförvaltning i alla beslut.

– Ett nära samarbete mellan Trafikförvaltningen och SJ är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt. Med detta avtalstecknande inleds arbetet med att återfå en stabil och pålitlig pendeltågstrafik. Det kommer att ta tid, men förutsättningarna förbättras nu, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Trafikförvaltningen och hittillsvarande trafikutövare MTR har under lång tid fört dialog och till slut enats om att dagens avtal ska avslutas. Trafikförvaltningen och SJ tecknar nu ett nödavtal med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning, för att säkra SL:s pendeltågstrafik i Stockholms län. Arbetet med att lämna över verksamheten från MTR till SJ inleds omedelbart. Den personal som enligt lag omfattas av verksamhetsövergång, kommer att erbjudas sådan. Under tiden fram till 2 mars är MTR fortsatt ansvarig för pendeltågstrafiken.

Det här avtalet innebär en framtidssäkrad pendeltågstrafik, men det kommer ta tid innan tågen går med full kapacitet. Successivt kommer du som reser med pendeltågen att märka förbättringar i form av fler och mer punktliga avgångar, förbättringarna börjar förhoppningsvis märkas redan under vintern då nyrekryterade lokförare kommer på plats. Beslutet har sin grund i ett uppdrag som gavs i politisk enighet från SL:s styrelse till trafikförvaltningen.

Det här är ett stort och viktigt beslut som fattats i bred politisk samsyn

– Det här är ett stort och viktigt beslut som fattats i bred politisk samsyn. Kollektivtrafiken ska funka både för de som reser med den och för de som arbetar i den. Jag hoppas att vi genom det här beslutet får en mer leveranssäker pendeltågstrafik, säger Anton Fendert (MP), ordförande SL.

– Det är viktigt att vi nu fått det här nya avtalet på plats. Jag har stora förhoppningar om att SJ tillsammans med SL kommer arbeta långsiktigt för att förbättra situationen på pendeltågen, öka antalet lokförare, skapa stabilitet och goda förutsättningar för personalen. Därmed kan vi få till stånd en stabil och pålitlig trafik, säger Jens Sjöström (S), 1:e vice ordförande SL.

– Resenärernas bästa kommer alltid först. Därför har vi nu lagt partipolitiken åt sidan för att gemensamt säkra pendeltågstrafiken. Dagens beslut är resultatet av en längre tids gemensamt arbete för ökad robusthet och fler tåg i tid. Vi kommer fortsatt och nogsamt följa upp så att det också blir resultatet i resenärernas vardag, säger Kristoffer Tamsons (M), 2:e vice ordförande SL.

Foto: Kasper Dudzi

Bakgrund

Från övertagandet 2016 och fram till för ett drygt år sedan, levererade MTR pendeltågstrafik av god kvalitet. Därefter har leveranserna inte nått förväntade nivåer. Orsakerna har främst varit en omfattande nationell brist på lokförare som även påverkat pendeltågen, samt brister i underhållsverksamheten.

Situationen med allvarliga störningar och produktionsbortfall har i hög grad påverkat MTR:s avtalsmässiga ersättning. De ekonomiska konsekvenserna för MTR har varit allvarliga och ytterligare försvårat möjligheterna att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet. Därför har trafikförvaltningen och MTR gemensamt beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid.

Trafikförvaltningen och MTR har en gemensam ambition att en övergång till en ny operatör ska genomföras på bästa tänkbara sätt för resenärerna och medarbetarna inom pendeltågstrafiken. Fram till den 3 mars 2024 fortsätter MTR driva pendeltågstrafiken med fokus på att säkerställa en stabil trafik till resenärerna.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter