Sju kommuner får statligt stöd för filmverksamhet 2024

Svenska Filminstitutet beviljar stöd till sju kommuner i Stockholms län för utveckling av filmverksamhet för och med barn och unga med start våren 2024.

Filmkonsulenterna har, som en del av sitt främjande uppdrag, stöttat och varit rådgivande gällande innehåll, utveckling i ansökningsprocesserna för samtliga kommuner.

-Vi fortsätter att vara tillgängliga som resurs och ser vi fram emot att följa arbetet 2024 för att fler barn och unga ska nås av filmens uttryck, säger Camilla Luterkort, chef för konsulentenheten på kulturförvaltningen.

Totalt har cirka 600 000 kr beviljats i stöd av Filminstitutet för att starta upp och utveckla filmverksamhet för och med barn och unga i sju olika kommuner i Stockholms län. Stöden omfattar åtta olika utvecklingsprojekt, allt från uppstart av skolbioverksamhet, utveckling av ungt arrangörskap, filmfestivaler, filmkurser på kulturskola och insatser för filmkulturell verksamhet på de nationella minoritetsspråken.

Som exempel kan nämnas Upplands-Bro kommun som planerar att starta upp en skolbioverksamhet, Kulturskolan Stockholm som avser att utveckla ungt arrangörskap i form av en festival för kulturskolans elevfilmer och Nacka kommun som bland annat satsar på att tillgängliggöra skolbio med fokus på de nationella minoritetsspråken.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter