Nyheter

 • Positiva resultat från graviditetsenkäten

  Under 2022 har andelen kvinnor i Region Stockholm som tycker att de fått sina vårdbehov helt och hållet tillgodosedda under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen ökat med närmare 40 procent jämfört med året innan. 

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan Stockholms kollektivtrafik se ut 2050?

  Kollektivtrafikplan 2050, trafikförvaltningens och regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling, är nu helt klar. Den visar på vad regionen behöver göra för att klara av ett Stockholm som växer. Trafiknämnden har den 21 juni godkänt planen.

  Kollektivtrafik
 • Om Region Stockholms covidbonus till medarbetarna

  Den 10 maj 2022 beslutade regionfullmäktige att medarbetare i Region Stockholm ska få en covid-bonus på upp till 10 000 kronor för extraordinära insatser i pandemin under 2021. Covid-bonusen betalas nu ut med junilönen.

  Organisation och styrningEkonomi och budget
 • Kultursommarjobb till 169 ungdomar i tio kommuner

  Länskulturkonsulenterna har, genom Regionstyrelsen, förmedlat handledarersättning för 169 sommarjobbsplatser för ungdomar i åldern 16 till 19 år, inom områdena dans, film och musik. Kultursommarjobben genomförs 2022 i tio olika kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett konstnärligt yrke.

  Kultur
 • Region Stockholm stärker förmågan att hantera kriser

  En ny krisberedskapsplan med tillhörande regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm har beslutats av regionfullmäktige. Planen ska nu genomföras i alla verksamheter inom Region Stockholm. Därmed stärks regionens förmåga att hantera kriser

  Organisation och styrning
 • Region Stockholms tertialrapport 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 1 988 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms tertialrapport för 2022. I ärendet om tertialrapporten som behandlas av regionstyrelsen den 14 juni, ingår även bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

  Forskning och innovation
 • Positiv trend när fusket i SL-trafiken minskade under 2021

  Från att ha legat på nästan samma höga nivåer som under pandemiåret 2020 sjönk fusket i SL-trafiken gradvis under 2021. Ungefär var tjugonde resa under året var en fuskresa vilket motsvarar cirka 424 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Det informerades trafiknämnden om den 26 april.

  Kollektivtrafik
 • Nu kan även 70 – 74 åringar boka sin andra påfyllnadsdos (dos 4)

  Från och med i dag 6 april får åldersgruppen 70 – 74 år erbjudande om att boka andra påfyllnadsdos (dos 4) av Covid-19 vaccin. Erbjudandet kommer en vecka tidigare än planerat då det finns god kapacitet och lediga tider för dos 4.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler invånare aktuella för erbjudande om påfyllnadsdos 2 (dos 4)

  Efter att Folkhälsomyndigheten i dag lämnat besked om att ytterligare grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19-vaccin öppnar nu Region Stockholm upp för att alla invånare mellan 65-79 år ska erbjudas dosen. Dosintervallet mellan dos 3 och 4 ska vara fyra månader.

  Hälso- och sjukvård
 • Stockholm åter bäst i Sverige för sin tillgänglighet i vården

  Det är SVT som gjort en sammanställning av en rad parametrar för att ranka regionernas förmåga att leverera god tillgänglighet i vården. Efter att året tidigare ha varit på andra plats har nu Region Stockholm åter tagit första platsen med sammantaget bäst tillgänglighet till vård.

  Hälso- och sjukvård
 • Rädsla för biverkningar gör att färre 18–29 åringar vaccinerar sig mot covid-19

  Origo Group har på uppdrag av Region Stockholm genomfört en undersökning om inställningen till vaccination mot covid-19 bland 18–29 åringarna. Den visar att de två största anledningarna till att den här åldersgruppen har lägre vaccinationsgrad är att de är rädda för biverkningar och att de tror inte de blir smittade och sjuka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

  Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

  Kollektivtrafik
 • 8 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 384 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

  Ekonomi och budget
 • SL öppnar framdörrarna den 9 februari

  Den 9 februari välkomnar SL återigen resenärer ombord via bussarnas framdörrar. Beslutet gäller för hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar.

  Kollektivtrafik
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling
 • Kortare dosintervall mellan andra och tredje dosen

  I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos redan tre månader efter tagen andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen kraftsamlar mot pandemin

  Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

  Hälso- och sjukvård