Kunskapswebbinarium: Samspel mellan olika logiker, del 2

Välkommen till det andra webbinariet om privat och offentlig finansiering av kulturlivet.  Detta webbinarium fokuserar på stöd till lokala krafter. 

Välkommen till webbinariet Samspel mellan olika logiker, del 2 – Hur möts den privata och offentliga finansieringen i främjandet av det lokala kulturlivet?

Vi fortsätter här samtalet om samspelet mellan privat och offentlig finansiering av kulturlivet.  

Region Stockholm är en viktig finansiär till länets varierade kulturutbud. Vi stödjer äldre institutioner, nya scener och konsthallar. Vi värnar om det mer kortsiktiga genom våra projektstöd och om barn och ungas möjlighet att ta del av kvalitativ kultur genom vårt subventionsstöd. Samtidigt fångar vi upp en stigande oro. Aktörer med huvudsakligen offentlig finansiering vittnar om en gradvis urholkning av verksamhetsmedel. Aktörer med huvudsakligen ideell och privat finansiering räds detsamma.

Under 2024 arrangerar därför kulturförvaltningen en serie samtal kring just denna oro. Vi talar med aktörer verksamma både inom det privat finansierade kulturlivet och det offentligt finansierade. Vi gör en nordisk och internationell utblick. Vi vänder och vrider på olika perspektiv och hoppas bidra till en fördjupad förståelse för hur samspelet fungerar och kanske kan stärkas.

Medverkande

Alla samtalen i webbinarieserien modereras av Benny Marcel, ordförande Riksteatern, tidigare direktör Nordisk kulturfond.

I det andra webbinariet, den 13 september 2024, medverkar:

  • Olof Laveson,  kommunikationschef för Svenska Postkodlotteriet.
  • Karolina Losell, verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Datum och anmälan

Tid: Fredag 13 september 2024, klockan 09.00-10.30

Plats: Webbinariet sänds online.

Länk till sändning skickas dagen innan till alla anmälda

Till anmälan

Se det första kunskapswebbinariet i efterhand

Se den första delen i denna serie av kunskapswebbinarier i efterhand på kulturförvaltningens play-kanal.

Till kulturförvaltningens play-kanal

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter