Richard Norberg ny revisionsdirektör i Region Stockholm

Den 1 september tillträder Richard Norberg som revisionsdirektör i Region Stockholm. Richard Norberg kommer närmast från tjänsten som revisionsdirektör i Region Västerbotten.

Vi välkomnar Richard Norberg som ny revisionsdirektör i Region Stockholm. Richard Norberg har en mycket lång erfarenhet av att granska politiskt styrda organisationer och de ledaregenskaper som krävs för att driva den strategiska utvecklingen i Sveriges största revisionsuppdrag inom kommunal verksamhet, säger revisorskollegiets ordförande Kenneth Strömberg.

Richard Norberg har arbetat som revisionsdirektör i Region Västerbotten sedan 2008. Han har även arbetat som sakkunnig inom revisions- och konsultorganisationen PwC och som revisionsdirektör och utredare på Riksdagens revisorer och Sveriges riksdag. Richard Norberg har en politisk magisterexamen i nationalekonomi från Umeå och Uppsala universitet.

Jag känner mig otroligt stolt och glad att ha fått förtroendet att leda revisionsuppdraget i Region Stockholm och ser fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta att säkerställa en hög kvalitet i granskningen av regionens verksamheter. För mig är det viktigt att vi tillsammans arbetar aktivt med att utveckla och modernisera våra arbetssätt och hur vi kommunicerar, säger Richard Norberg.

Regionrevisorernas uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs av Region Stockholms nämnder och bolagsstyrelser, och säkerställa att fullmäktiges beslut, uppsatta mål och uppdrag genomförs inom givna ekonomiska ramar.

Richard Norberg kommer att vara ansvarig för revisionskontorets verksamhet med cirka 25 medarbetare och rapportera till de förtroendevalda revisorerna. Han tillträder sin tjänst som revisionsdirektör i Region Stockholm den 1 september 2024.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera