Möte med SPF Seniorerna Stockholmsdistrikt

I slutet av maj var Region Stockholm inbjudna till SPF Seniorerna Stockholmsdistriktets konferens för att presentera det pågående arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen.

I slutet av maj 2024 var Region Stockholm inbjudna till SPF Seniorerna Stockholmsdistriktets konferens för att presentera arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen. Föredraget lockade cirka 30 deltagare.

Under mötet diskuterades följande punkter:

  • Kompetens hos äldre: SPF påpekade att personer över 60 år är friskare och att det finns mycket kompetens hos dem som är 55+ som borde tas tillvara på. Region Stockholm instämde och meddelade att detta har beaktats avseende bl.a. kompetensförsörjningen och kommer fortsatt att tas med i arbetet framöver.
  • Samarbete med Uppsala: På frågan om Region Stockholm har dialog med Uppsala, bekräftade Region Stockholm att man samarbetar med Uppsala på flera olika sätt, bland annat genom samarbetet inom Östra Mellansverige (ÖMS).
  • Samverkan inom regionen: SPF frågade om vem som är ansvarig för den regionala utvecklingen. Region Stockholm svarade att Region Stockholm ansvarar för samordning, men genomförandet står många aktörer för. Planen är vägledande och samsyn och samverkan med olika aktörer, inklusive kommuner, är viktigt för att kunna nå de gemensamma målen. Samrådet innehåller ett förslag till ett årligt rådslag som ska säkerställa samsyn och samverkan över tid.

Avslutningsvis noterade SPF att RUFS – den regionala utvecklingsplanen - har fått en tydligare status de senaste 10 åren.

Läs mer om samrådet här: regionstockholm.se/rufs2060

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter