Internationella Romadagen firas den 8 april

Region Stockholm firar den romska nationaldagen, även kallad Internationella Romadagen, genom att flagga med den romska flaggan, O styago le romengo, på landstingstomten. 

Romer har funnits i Sverige i mer än femhundra år och anses, liksom flera andra minoriteter, vara en del av det svenska kulturarvet. I dagens Sverige lever ett okänt antal personer med romsk bakgrund.

Därför firas Internationella Romadagen den 8 april

Den romska nationaldagen firas den 8 april efter att Förenta nationerna (FN) i april 1971 genomförde en första världskongress med romska organisationer i London. FN erkände vid kongressen romer som ett världsfolk.

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter

Folk med bakgrund i olika romska grupper har sedan århundranden invandrat till Sverige. Romer räknas som en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper, tillsammans med judar, tornedalingar, sverigefinnar och samer. Grupperna skyddas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vilken bland annat innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och inflytande samt rätten att använda sitt eget språk i kontakt med offentliga verksamheter.

Insatser och projektstöd

Dialog och samråd förs med representanter från de nationella minoriteterna för att identifiera behov och önskemål gällande Region Stockholms arbete i frågorna. Dialogerna har lett till att olika aktiviteter genomförts, bland annat informationsspridning och kompetenshöjande insatser inom hälso-och sjukvården och inom kulturområdet.

Region Stockholm ger sedan flera år stöd till den romska föreningen É Romani Glinda som bland annat arbetar för att upprätthålla romska högtider. Romano Pasos Research Centre har projektstöd från Kulturnämnden för projektet Romer i centrum-Antiziganism. Regionbibliotek Stockholm stöttar folkbiblioteken i deras uppdrag att ge särskild uppmärksamhet till personer som tillhör en nationell minoritet. Folkbiblioteken arbetar för att erbjuda verksamhet och litteratur till de romanitalande invånarna i länet, där barn och unga är särskilt prioriterade. Bland annat finns det språkfrämjande materialet Språktåget att ta del av på alla varianter av romani chib.

Tankar kring arbetet framåt

Gregor Kwiek är rom och boende i Stockholms län. Hör hans tankar om hur Region Stockholm kan bidra i arbetet framåt för att främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

Ta del av romsk historia i appen Upptäck historien

I mobilappen Upptäck historien från Stockholms läns museum finns bland annat guiden Romska berättelser. Det är en guide till romskt kulturarv och romsk historia i Sverige. Romska berättelser bygger i hög grad på intervjuer och samtal med personer med romska rötter.

Tips på vidare läsning och kunskap

En särskild strategi för romsk inkludering i det svenska samhället antogs i riksdagen 2012 och ska löpa över tjugo år. Fokus ligger bland annat på romernas tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Att synliggöra de nationella minoriteternas högtidsdagar är en viktig del av Sveriges minoritetspolitik. Genom högtidsdagarna uppmärksammas minoriteternas historia i Sverige, liksom att deras kulturer och språk är en del av vårt gemensamma kulturarv. Mer information om den Internationella Romadagen finns på webbplatsen Minoritet - Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Fler nyheter