Kvinnor mer positiva till digitala vårdtjänster

2023 års hälso- och sjukvårdsbarometer visar att åtta av tio Stockholmare har tillgång till den vård de behöver men det finns könsskillnader.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Uppföljning av hälsobarometern sker varje år, genomförs i samtliga regioner och samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I Region Stockholm upplever 84 procent av de tillfrågade att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, vilket är samma som snittet för Sverige. 62 procent av de tillfrågade har stort förtroende för hälso- och sjukvården i Stockholm, vilket är snäppet över riksgenomsnittet.

Det finns skillnader mellan könen för samtliga frågor, män är generellt sett mer nöjda än kvinnor. Det är framför allt förtroendefrågorna som sticker ut, skillnaden mellan män och kvinnors förtroende för vården är mellan 5 och 7 procentenheter. Både vad gäller vårdcentraler och sjukhus så uppger de svarande att en av de viktigaste åtgärderna för att öka förtroendet för vården är att korta väntetiderna.

Kvinnor är mer positivt inställda till digitala tjänster som till exempel att nyttja 1177:s e-tjänster, att få vård, konsultation eller behandling med hjälp av digitala tjänster samt att kunna vårdas hemma med stöd av digital teknik.

Här kan du läsa hela Hälso- och sjukvårdsbarometern 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter