Nu har telefon 1177 blivit en del av Region Stockholm

Nu är sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 en del av Region Stockholm.

— Regionen välkomnar sjuksköterskorna som dygnet runt och året om ger stockholmarna råd om vård och hälsa på 1177 på telefon, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör. 

Sjukvårdsrådgivningen på telefon har tidigare varit upphandlad och bedrivits av företaget Medhelp sjukvårdsrådgivning AB. Nu har regionen förvärvat verksamheten från de tidigare ägarna.

— Inledningsvis är vi koncentrerade på att se till att övergången för dem som varit anställda vid Medhelp ska bli så bra som möjligt. De kommer att fortsätta att arbeta med samma förutsättningar som de är vana vid, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör med ansvar för att samordna hälso- och sjukvården i Region Stockholms egen regi. 

För invånarna blir det ingen förändring, alla ska fortsatt ringa 1177 för att få råd och vägledning i vård- och hälsofrågor. 1177 är fortsatt porten till sjukvården i regionen. På telefontjänsten arbetar drygt 200 sjuksköterskor som har minst fem års erfarenhet inom yrket och olika specialistkompetenser

Sjuksköterskorna på telefon 1177 ger råd och hjälper invånarna till rätt del av vården. Ibland handlar det om egenvård. Många skador och sjukdomar kan de hänvisa till vårdcentralen medan svårare problem kan behöva vård på närakuterna. De allra svårast skadade och sjuka hänvisas till regionens akutsjukhus.

Det är viktigt för såväl den enskilde som för vården att patienterna kommer till den vårdnivå där de bäst och snabbast får rätt hjälp. Därför är telefonrådgivningen på 1177 en viktig del av vårdkedjan i Region Stockholm.

Det huvudsakliga motivet till övertagandet är att det stärker regionens rådighet över en för hälso- och sjukvårdssystemet central funktion. Detta har stor bäring på det arbete som pågår rörande säkerhet och beredskap. På sikt kan det även ge större möjligheter till samverkan mellan olika delar av vården i regionen.

FAKTA:

  • Numret 1177 gäller för hela Sverige, men varje region driver sin egen tjänst. Region Stockholm var ensam om att upphandla tjänsten. Nu driver alla regioner 1177 på telefon i egen regi.
  • 2022 tog 1177 på telefon emot drygt 1,5 miljoner samtal. I nära fem procent av samtalen var patientens problem så allvarliga att sjuksköterskan kallade på ambulans för att hämta uppringaren. Närmare var tredje (29 %) fall slutade med att personen fick egenvårdsråd.
  • Telefonsjuksköterskorna ger idag sjukvårdsrådgivning på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinja.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter