Nyheter

 • Andra rapporten: Läget i vården i Region Stockholm

  Det är ett mycket ansträngt läge inom vården i Region Stockholm. Fem av sex akutsjukhus är nu i stabsläge; det gäller Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. Flera virus som covid-19, influensa, RS-virus och vinterkräksjuka är i omlopp. Sjukfrånvaro bland våra medarbetare gör situationen än mer ansträngd.

  Hälso- och sjukvård
 • 13 december: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 522 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 97 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2023: Vårdcentralen ska bli kontaktpunkten för fler

  Fler vårdcentraler i områden där det idag finns för få husläkare. Färre patienter per läkare på sikt. Den som ringer till en vårdcentral ska kunna få en tid samma dag, om det behövs. Störst behov av vård ska styra var vårdcentraler byggs upp eller stärks. Detta är inriktningen i en satsning på primärvården, det vill säga vårdcentralerna. Steg för steg ska vården förändras så att den som har störst vårdbehov också ska få vård lättare och snabbare än idag. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

  Hälso- och sjukvårdEkonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2023: Fler ska lockas att arbeta inom vården

  Fler personer ska stanna kvar i vårdyrken och arbeta inom någon av Region Stockholms verksamheter. Med hjälp av rekrytering, kompetenssatsningar och utbildningar ska bemanningen bli bättre så att fler invånare kan få den vård de behöver. Lönemodeller, arbetsvillkor och fortbildning av läkare ska också bli bättre. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

  Organisation och styrningEkonomi och budget
 • Utdelade forskningsmedel 2022

  Region Stockholm och Karolinska Institutet delar gemensamt ut årligen cirka 80 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa. Syftet är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården, att forskningens resultat ska komma patienterna till nytta och att universitetssjukvårdens verksamheter ska nå hög kvalitet.

  Forskning och innovation
 • Stockholms landsbygd behöver statligt bredbandsstöd

  Region Stockholm befarar att det statliga bredbandsstödet kan komma att strypas för Stockholms län och har därför vänt sig till regeringen för att vädja om fortsatt statligt stöd.

  Regional utveckling
 • Resultat och prognos efter årets första tio månader

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 5 572 miljoner kronor per oktober 2022, vilket är 4 923 miljoner kronor högre jämfört med budget. Större poster som påverkat resultatet positivt under perioden är skatteintäkter och generella statsbidrag, riktade statsbidrag samt lägre avskrivnings- och finansiella kostnader.

  Ekonomi och budget
 • 22 november: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 285 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny prognos för förlossningsvården

  Nu finns en reviderad prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsenhet för kommande år. Det ska skapa förutsättningar för framtidens förlossningsvård i åttapunktsprogrammet och med en ny förlossningsklinik ökar kapaciteten.

  Hälso- och sjukvård
 • 18 oktober: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 264 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 40 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Nytt styre för Region Stockholm presenterat

  Nu finns en överenskommelse om vilka partier som ska styra i Region Stockholm. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att styra tillsammans och har samtidigt inlett ett samarbete med Vänsterpartiet.

  Organisation och styrning
 • Inspirationsdag om barn och musik på Konserthuset

  Den 21 september deltog kultursamordnare och pedagoger i en inspirationsdag om och med barn och musik på Konserthuset i Stockholm. Syftet med dagen var att sprida kunskap om musik för och med barn och tipsa om olika projekt i länet.

  Kultur
 • Regionens chefsjurist: du har alltid rätt att uttala di

  I samband med uppgifter som framkommit i medier gällande riktlinjer och instruktioner finns anledning att göra följande klargörande: du som medarbetare i Region Stockholm har alltid rätt att framföra dina åsikter till journalister. Tryckfrihet, rätten till yttrandefrihet och meddelarskydd är hörnstenar

  Organisation och styrning
 • 13 september: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 259 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 38 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm utvärderar insatser inom forskning och utbildning

  Just nu pågår 108 kliniska forskningsprojekt i Region Stockholm, till nytta för patienter och invånare. Vart fjärde år utvärderas den kliniska forskningens kvalitet och universitetssjukvårdens utbildning inom ramen för det så kallade ALF-avtalet (Avtal om Läkarutbildning och Forskning). Sju regioner som har universitetssjukhus ingår i avtalet och i år, 2022 pågår två nationella utvärderingar av forskning och utbildning inom dessa regioner.

  Forskning och innovation
 • Sommarens Konstväxling på Odenplan

  På Odenplans tunnelbanestation presenterar Region Stockholm utställningar med konstnärer som nyligen utexaminerats från någon av konsthögskolorna i Norden. Resenärer får var tredje månad möta verk av en ny konstnär, konsthantverkare eller formgivare.  Fram till 30 september 2022 visas Laura Königs utställning "Fyra nyanser av väntan".

  KulturKollektivtrafikOffentlig konstKonstnär och kulturutövare
 • 5 juli: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 183 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 19 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm tecknar samarbetsavtal med franska Région Île-de-France

  Sveriges och Frankrikes huvudstadsregioner stärker banden med ett samarbetsavtal kring innovation, digital omvandling och en hållbar framtid för invånarna. Region Stockholm har ingått avtalet med Île-de-France som är Frankrikes huvudstadsregion, och inkluderar Paris.

  Regional utveckling