Dags att söka sommarjobb i Region Stockholm

Nu kan unga som är födda 2004 – 2006 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

Region Stockholm kommer i år erbjuda sommarjobb till ungdomar:

  • födda 2004 – 2006
  • boende i Stockholms län
  • unga med funktionsvariation är prioriterade

Region Stockholm erbjuder omkring 500 sommarjobb inom vård, administration och vaktmästeri. De övriga 200 jobben kommer finnas i olika samarbetsprojekt med andra aktörer, som till exempel kommuner där kultursommarjobb erbjuds.

Ansökningstiden är mellan 1 mars och 22 mars.
Ansökningsformuläret finns på www.regionstockholm.se/sommarjobb.

För att jobben ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet med hjälp av lottning. Det betyder att alla har lika stor chans att få ett sommarjobb.

För många är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och Region Stockholms sommarjobb är populära. I en enkätundersökning bland förra årets sommarjobbare svarade 91 procent att de var mycket nöjda eller nöjda med sitt sommarjobb. På frågan: Kan du tänka dig att jobba hos Region Stockholm i framtiden svarade 97 procent ja eller kanske.

Mer information:  www.regionstockholm.se/sommarjobb

Fler nyheter