Läkemedel kan fungera olika hos män och kvinnor

I Region Stockholms digitala kunskapsstöd ”Janusmed kön och genus” har nu cirka 400 läkemedel analyserats utifrån könsaspekter. Genom att skriva in läkemedlets namn går det hitta information om eventuella könsskillnader när det gäller biverkningar eller behandlingseffekt.

De 400 läkemedlen i kunskapsstödet är främst sådana som rekommenderas för vanliga sjukdomar och finns i Kloka listan. Läkemedlen i Kloka listan har valts ut av Region Stockholms främsta läkemedelsexperter för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

– Det har inte varit så lätt för förskrivare att hitta information om könsaspekter på läkemedelsbehandling. Vi vill lyfta de här frågorna och göra det enklare att få tillgång till kunskapen, säger apotekare Linnéa Karlsson Lind som är ansvarig för kunskapsstödet vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– ”Janusmed kön och genus” är så vitt vi känner till den första källan i sitt slag i världen. Därför väcker den också intresse internationellt och finns översatt till engelska.

Analysen visar att könsskillnader finns för cirka 20 procent av de undersökta läkemedlen. För lika stor andel saknas det studier om könsskillnader och för hälften av läkemedlen finns inga skillnader.

Viktigt att tala med sin läkare

Linnéa Karlsson Lind poängterar att kunskapsstödet främst är avsett för läkare och sjuksköterskor som skriver ut läkemedel, men att även allmänheten kan söka information där eftersom sammanfattningarna är skrivna på ett lättförståeligt sätt.

­– Det är dock viktigt att alltid prata med sin läkare om de frågor man har och att inte ändra sin läkemedelsbehandling själv.

Detsamma gäller för kunskapsstöden ”Janusmed fosterpåverkan” och ”Janusmed amning” som nyligen fick Apotekarsocietetens pris Bästa Patientinformation 2022. Dessa kunskapsstöd är också framför allt framtagna för vården men tillgängliga för alla.

 

Korta fakta:

  • ”Janusmed kön och genus” finns här.(öppnas i nytt fönster)
  • Innehållet i kunskapsstödet tas fram av Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samarbete med Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet och Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Ursprungligen var det Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och ordförande för Centrum för genusmedicin, som tog initiativ till kunskapsstödet.
  • De 400 läkemedlen i kunskapsstödet är främst sådana som rekommenderas för vanliga sjukdomar. De flesta finns i Kloka listan.

Fler nyheter