Sommarens förlossningsvård: färre barn väntas födas i Stockholms län

Vanligtvis föds flest barn på sommaren men i år är det annorlunda. Under 2023 föds istället fler barn i slutet av maj-början av juni än under sommarmånaderna. Antalet födslar ser också ut att minska något ju längre sommaren lider.

Under förra sommaren genomfördes 6 802 förlossningar i Region Stockholm. I sommar väntas cirka 6 500 födslar ske under juni-augusti på någon av Region Stockholms sju förlossningskliniker. Planeringen har pågått en längre tid för att kunna ta emot alla födande i sommar.

–  Vi kommer att ta emot många mammor under maj månad och det blir en intensiv period för alla som arbetar inom förlossningsvården. Antalet förlossningar per vecka minskar sedan gradvis under sommarmånaderna, med en mindre topp i augusti, säger Nicole Silverstolpe regional förlossningssamordnare i Region Stockholm.

För den mamma som ska föda barn i sommar är uppmaningen enkel – ring den klinik du fått tilldelad plats på när det är dags för dig att föda, de hjälper dig med råd och föreslår när du bör åka in till kliniken. Om det är många barn som föds samtidigt kan det hända att förlossningskliniken behöver hänvisa mamman till en klinik där familjen tryggt kan tas emot.

–  Nästan alla får plats på den klinik de tilldelats. Men om många barn föds samtidigt kan det hända att kliniken kontaktar en annan förlossningsklinik som har bättre förutsättningar att hjälpa till just då, säger Nicole Silverstolpe.

Runt 94-95 procent kan tas emot på den förlossningsklinik som de tilldelats plats på. Övriga hänvisas till annan klinik i länet. I sällsynta fall tar kliniken hjälp av någon förlossningsklinik utanför länet. Under sommaren 2022 skedde det vid cirka 11 tillfällen per sommarmånad (juni-aug). Samtidigt tog klinikerna i Stockholms län emot födande från andra regioner, mellan 13-18 tillfällen per sommarmånad 2022.

–  Det är ovanligt att vi behöver vända oss till kliniker utanför länet. I varje sådant fall gör kliniken en medicinsk bedömning av mammans förutsättningar att åka till en närliggande region. Vi tar emot fler än vi hänvisar utanför länet, vi hjälper till när vi har möjlighet, säger Nicole Silverstolpe.

Sommarbemanningen är anpassad till att det är ett högt tryck. Sjukhusen anpassar sina arbetssätt och bemannar efter det behov som bedöms behövas vecka för vecka. Till sin hjälp har klinikerna ett digitalt planeringsverktyg som är mer exakt än det tidigare verktyget som nu fasats ut. Det nya digitala verktyget utgår från hur mammorna tilldelats plats i appen Alltid öppet, där önskemålen om förlossningsklinik numera läggs in.

Fler nyheter