9 miljoner till länets aktörer stödjer personer på flykt från Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter och många flyr till vårt län. Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om stöd för särskilda insatser mot bakgrund av kriget för att bidra till att inkludera och skapa mening för personer på flykt.

Kulturnämnden utlyste under våren 2022 ett särskilt stöd om totalt 9 miljoner kronor för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina.   

 - Kriget i Ukraina fortsätter och har nu snart pågått i ett års tid med stort lidande för många. Vår förhoppning är att insatserna som möjliggörs genom detta särskilda stöd kan fortsätta skapa värdefulla aktiviteter för de ukrainare som flytt till vårt län, säger Cecilia Elving, kulturnämndens ordförande.   

I en utdelning innan sommaren fördelades 6,3 miljoner kronor till länets föreningsliv, folkbildningens aktörer samt för kulturinsatser inom ramen för Projektstöd kultur och hälsa. Efter en andra utlysning i oktober har nu resterande 2,7 miljoner kronor delats ut. Nu sker fördelningen av stödet mellan länets idrottsliv, folkbildningsaktörer och föreningsliv på distriktsnivå.    

- Vi har fått återkoppling från flertalet av de aktörer som tog emot stöd tidigare i år att deras verksamhet fallit väldigt väl ut, säger Eva Bergquist, kulturdirektör Region Stockholm. Genom bland annat musikterapi som bidrar till att bearbeta trauman, organiserade friluftsaktiviteter, språkcaféer och kulturinsatser har ukrainska barn och vuxna kunnat få olika typer av stöd och kunna mötas på ett meningsfullt sätt. 

 

Mottagare av höstens fördelning av det särskilda stödet:     

Idrottsliv   

RF-SISU Stockholm beviljas 750 000 kronor i en samlad ansökan för elva av sina medlemsföreningar. Aktiviteterna som riktar sig till barn och unga som flytt från Ukraina kommer äga rum på olika platser runtom i länet. Föreningarna planerar för träning inom idrotter som kampsport, gymnastik, friidrott, konståkning och fotboll samt inbegriper även resurser som tolkar och tränare som talar ukrainska samt kringaktiviteter och utbildningsinsatser för föräldrar och unga vuxna.   
 

Folkbildning och föreningsliv   

Folkbildningens aktörer och föreningslivet på distriktsnivå fördelas totalt 1 960 000 kronor i denna omgång.   
 

Föreningsliv   

 • Unga örnar planerar träffar med lek och pyssel där barn och vuxna från Ukraina kan mötas.  
 • Stockholms schackförbund beviljades stöd i våras och söker nu för fortsatt träningsverksamhet, samt ett jul- och sommarläger.     
   

Folkbildning   

 • ABF Distriktet Stockholmsregionen kommer bland annat anordna kurser i engelska med fokus på arbetsmarknad samt internetcafé för ukrainska ungdomar.   
 • KFUK-KFUM Stockholm-Gotland planerar meningsfulla kulturella aktiviteter för barn och unga i åldrarna 7 - 18 år.   
 • Studiefrämjandet Stockholms län anordnar bland annat körverksamhet och sånggrupper, svenska i naturen och konstverksamhet.  
 • Röda Korsets folkhögskola anordnar aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för ukrainska kulturutövare att etablera sig i Sverige genom bland annat nätverksträffar, workshops och genomförande av kulturfestival och kulturkaféer.   
 • Folkuniversitetet planerar kurser i svenska och engelska för asylsökande från Ukraina 
 • Skeppsholmens folkhögskola arrangerar språkutvecklande kurser med inslag av samhällsorienterade studiebesök.  
    
 

Fler nyheter