Region Stockholm får fem nya tillstånd för högspecialiserad vård

I veckan fattade NHV, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, beslut om tillstånd för sju vårdområden. Inom fem av dem får Region Stockholm uppdrag: Resttillstånd efter polio, tarmrehabilitering av barn, avancerad bäckenkirurgi, svåra hudsymtom och vård vid tarmsvikt hos vuxna.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande. Den får bedrivas vid som mest fem enheter i landet och NHV leder arbetet med att koncentrera vården. Syftet är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. 

Inom Region Stockholm ansvarar Danderyds sjukhus för resttillstånd efter polio. Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för övriga fyra uppdrag.

Hela listan på områden och vårdgivare där Region Stockholm nu bedriver nationell högspecialiserad vård: https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/sa-utvecklas-varden/nationell-hogspecialiserad-vard/nhv-tillstand-inom-region-stockholm/

Läs mer om arbetet: https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/sa-utvecklas-varden/nationell-hogspecialiserad-vard/

Fler nyheter