Region Stockholm behåller starkt kreditbetyg

Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och även högsta betyget A-1+ på kort sikt. Det framgår av det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's rapport den 3 april.

– Trots osäkerhet i den globala ekonomin får vi här ett kvitto på förtroendet för att Region Stockholm klarar de finansiella utmaningarna. Vi har en robust ekonomi som ligger till grund för det höga kreditbetyget, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

– Tack vare det höga betyget har Region Stockholm goda möjligheter att finansiera investeringar till goda villkor, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

Standard & Poor´s (S&P) förväntar sig att Region Stockholm kommer fortsätta generera kassaflödesöverskott före investeringar under analysperioden fram till och med 2025. Överskotten kommer dock vara något lägre jämfört med åren 2020 till 2022 då regionen fick statsbidrag till följd av pandemin. Den vård som fick skjutas upp på grund av pandemin genomförs nu och precis som andra regioner står även Region Stockholm inför högre pensionskostnader under 2023 och 2024 på grund av ett nytt pensionsavtal. En förändrad demografi med en åldrande befolkning kommer också att på sikt kräva mer resurser från hälso- och sjukvården. S&P noterar också att Region Stockholm kan stå inför långsiktiga utmaningar inom kollektivtrafiken när antalet resenärer minskar som en följd av ökat distansarbete efter pandemin. 

Men trots dessa utmaningar har Region Stockholm, enligt S&P, en skuld- och likviditetshantering som är tillfredsställande, underbyggd av en klok och riskminimerande finansiell styrning. Som en positiv faktor nämner S&P också ökade skatteintäkter.

Även om det nya politiska styret i Region Stockholm kan innebära vissa omprioriteringar i verksamheten bedömer S&P att det inte kommer att leda till några stora förändringar i den ekonomiska styrningen.  

Om kreditbetyget från Standard & Poor’s

Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år och lämnar rapport en gång om året, under april månad, som beskriver kreditbetyget. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Fler nyheter