Budget 2023: Ny vision för Region Stockholm

En ny långsiktig vision för Region Stockholm har tagits fram. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6–7 december.

I visionen beskrivs hur Region Stockholm och dess verksamheter ska utvecklas och den är formulerad så här:

Region Stockholm – för en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet

Visionen konkretiseras sedan i fyra inriktningsmål, som föreslås gälla under mandatperioden:

 • God ekonomisk hushållning
 • Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet
 • En hållbar regional utveckling
 • God och hållbar arbetsgivare

Fler nyheter

 • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

  Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

 • Tre ambulanser står vid strandkant

  På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

 • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.