Stöd till folkhögskolor

I Stockholms län finns 29 rörelsedrivna folkhögskolor. Region Stockholm stöder samtliga folkhögskolor i Stockholms län.

Staten och regionerna finansierar tillsammans folkhögskolorna i Sverige. De folkhögskolor i Stockholms län som är godkända av Folkbildningsrådet kan ansöka om stöd från Region Stockholm.

Idag stödjer Region Stockholms alla länets 29 rörelsedrivna folkhögskolor. Den ersättning som betalas ut till folkhögskolorna bestäms av hur många deltagarveckor skolorna genomför.

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är en ersättning som ska underlätta för elever ska kunna studera på annan ort än hemorten. Region Stockholm betalar ut ersättning för elever från länet som studerar på en folkhögskola utanför Stockholmsregionen.

  • Senast granskad: 17 augusti 2023