Konst på akut- och närsjukhusen

Konsten speglar vår samtid. Arbetet med konsten inom Region Stockholm har också förändrats över tid. Många av sjukhusen byggdes eller renoverades under 1970-talet och idag pågår stora utbyggnader. Se konsten på sjukhusen här.