För cirkusartister

Är du professionell inom cirkus? Gå med i våra nätverk, läs mer om vilka stöd du kan söka eller boka rådgivning med vår cirkuskonsulent.

Innehåll

  • Två personer i beige kläder med röda clownnäsor står med ryggarna mot varandra och håller en brun kartong

    Du som arbetar professionellt med cirkus kan söka olika typer av stöd från Region Stockholm.
  • Vill du få med din cirkusföreställning i Region Stockholms kulturkatalog? Med Subventionsstöd barn och unga når du ut till arrangörer i Stockholms län. 
  • Vill du träffa andra yrkesverksamma inom cirkus? Region Stockholm arrangerar träffar där du kan utbyta erfarenheter med kollegor, få inspiration och fortbildning.

  • Vill du träffa arrangörer, visa delar ur en föreställning eller berätta om ett projekt för barn och unga? Vill du möta andra cirkusartister och utbyta kunskap? Inspirationsdagen för cirkus är en heldag för möten mellan arrangörer och cirkusartister. 

  • Vill du som cirkusartist och cirkuskompani arbeta på en plats under en specifik tidsperiod? Region Stockholm genomför olika former av cirkusresidens som du kan söka. 

  • Vill du berätta om din cirkusföreställning, rådgöra kring hur du når ut i länet eller vidga ditt kontaktnät? Ta kontakt med Region Stockholms cirkuskonsulent.