Få med din cirkusproduktion i Kulturkatalogen

Vill du få med din cirkusföreställning i Region Stockholms kulturkatalog? Den blir subventionerad med 50 procent och du når ut till arrangörer i Stockholms län. 

Utöver föreställningar finns även skapande aktiviteter, till exempel workshops. De har ingen subvention. Arrangörer som vill boka en föreställning eller aktivitet kontaktar dig

Hur fungerar det?

Tidigare har en föreställning som fått offentligt stöd (från Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad eller Region Stockholm) automatiskt varit berättigad till subventionen Scenkonststöd cirkus och dans. Eftersom Scenkonststödet avvecklas under 2024 och helt upphör från och med 1 januari 2025 kommer produktioner som tidigare haft Scenkonststöd behöva söka det nya Subventionsstöd barn och unga.  

Till webbsidan om Subventionsstöd barn och unga

Vilka föreställningar får subvention?

Subventionen kan beviljas offentliga föreställningar riktade till barn och unga samt skol- och förskoleföreställningar. Föreställningarna ska vara producerade av professionella cirkus-, dans- eller teaterutövare. 

Gäller subventionen i hela länet?

Subventionen gäller i 25 av länets 26 kommuner. Stockholms stad omfattas inte, utan har en egen subvention och utbudskatalog, Kulan. 

Läs mer på Kulans webbplats

Hur lägger jag in min föreställning eller aktivitet i Kulturkatalogen?

För att kunna lägga in din föreställning eller aktivitet i Kulturkatalogen behöver du ha ett konto där. Det får du när du beviljats subvention. Då får du också information om hur du lägger in ditt erbjudande i Kulturkatalogen och begär att få det publicerat.

Länk till inloggningssidan i Kulturkatalogen 

Hur går det till när en arrangör vill boka min föreställning eller aktivitet? 

Personer som samordnar eller arrangerar kultur för barn och unga i Stockholms län kan hitta dina föreställningar och skapande aktiviteter i katalogen. De når dig på de kontaktuppgifter som du har lagt in under din organisation. För att uppdatera informationen på din sida loggar du in på ditt konto i Kulturkatalogen. 

  • Senast granskad: 19 juli 2023

Du kanske också är intresserad av